• Hjälp

VPC-systemet når en milstolpe: att stödja den svenska marknaden

I 25 år har emittenter och investerare på den svenska marknaden kunnat nyttja VPC-systemet för värdepappershantering med låg risk och hög kvalité.

Genom VPC-systemet, som drivs av Euroclear Sweden, får emittenter möjlighet att snabbt och effektivt nå ut med sina värdepapper till marknaden. Tack vare den väletablerade infrastrukturen kan investerarna lita på att informationen är korrekt och punktlig.

VPC-systemet sattes i drift 1989.

Syftet var att erbjuda en säker och effektiv väg framåt för den svenska värdepappersmarknaden. VPC spelade en central roll i digitaliseringen av den svenska värdepappershanteringen under tidigt 1990-tal, och år 2003 utökades tjänsterna till att även omfatta clearing och avveckling.

Systemet har också växt exponentiellt sedan starten – 1989 användes det av 504 bolag för totalt 488 värdepapper, och idag är sifforna uppe i 1 304 bolag och 22 731 värdepapper.

Vad är VPC-systemet?

VPC-systemet innehåller ett register över aktieägare som har värdepapper på den svenska marknaden. Systemet registrerar överföringar, upprätthåller ett register över värdepappersinnehav samt emitterar aktier, obligationer och andra värdepapperstyper.

VPC behandlar också olika typer av bolagshändelser så som utdelningar och räntebetalningar till aktieägare, och skickar ut avier till kunder och aktieägare.

Det hände år för år – 1989-2014

2014 – Idag hanteras 22 731 värdepapper för 1 306 bolag i VPC-systemet. De flesta är svenska men det finns även några internationella anslutna bolag bland de anslutna.

2008 – VPC-systemet blir en del av Euroclear Sweden

2004 – VPC slås ihop med APK (den finska värdepappersförvararen) och bildar tillsammans NCSD.

2003 – Tjänster för clearing och avveckling utökas i VPC-systemet, som en del av New Clearprojektet

2001 – Det blir möjligt att göra förmatchningar i VPC-systemet

1996 – Den första utländska aktien ansluts till VPC

1993 – Valutamarknaden digitaliseras

1990 – Aktiemarknaden digitaliseras

1989 – VPC-systemet sätts i drift

1971 – VPC AB bildas

Toppen av sidan