• Hjälp

Utmaningar i ett föränderligt corporate actions-landskap

Alla delar i tjänstekedjan omprövas och omvärderas inför ett kommande T2S. Post-trade industrin står inför förändringar där alla aktörer omprövar sin framtida roll och affärsmodell. Detta var några av de utmaningar som diskuterades tidigare i veckan på CorpAction 2013 i London.

Diskussioner kring standardisering, corporate action data, operationell effektivisering kontra riskkontroll samt konsekvenser av regeländringar och T2S stod på agendan. Andreas Lundell, Product Manager på Euroclear Sweden deltog i CorpActions konferensen med dess ambitiösa agenda.


Läs hela intervjun med Andreas Lundell

Toppen av sidan