• Hjälp

Om styrelserna i Euroclear Nordics

Styrelseförändringar ger nya perspektiv och ökad dynamik

Tidigare i år valde Euroclear Finlands och Euroclear Swedens styrelser in Lieve Mostrey som ny ordförande. Dessutom tillkom Susanna Miekk-oja och Björn Börjesson som nya oberoende styrelseledamöter. Förändringarna ska framförallt öka synergierna inom Euroclear-gruppen och främja en dynamisk dialog i nära samarbete med marknaden.

Lieve Mostrey ersätter Frédéric Hannequart som ordförande för Euroclear Finlands och Euroclear Swedens styrelser. Både Susanna Miekke-oja och Björn Börjesson är oberoende ledamöter i enlighet med CSDR (förordningen om nya regler för centrala värdepappersförvarare), och ingår inte i någon av de lokala ledningsgrupperna.

Bredare marknadsrepresentation främjar dynamisk dialog

Yannic Weber, vd för Euroclear Sweden och Euroclear Finland kommenterar valet av de nya styrelseledamöterna:

- Genom att välja in dessa nya medlemmar har vi möjlighet att bättre balansera representationen av den svenska och finska marknaden i respektive styrelse. Detta kommer utan tvekan att skapa en mer dynamisk dialog och ett mer informerat beslutsfattande. Deras breda erfarenheter från finansmarknaden i kombination med omfattande kontaktnät både lokalt och internationellt, öppnar upp för nya perspektiv kring hur vi ska möta framtida utmaningar i branschen, säger han.

- Utöver deras uppdrag som styrelseledamöter kommer Susanna och Björn också att bidra aktivt som medlemmar i de svenska och finska marknadskommittéerna (så kallade Market Advisory Committées/MACs). Genom detta får de möjlighet att ta pulsen på den lokala marknaden och skapa en djupare förståelse för aktuella branschfrågor och de olika marknadsaktörernas intressen, avslutar Yannic.

Marknadskommittéer forum för konsultation
Euroclear-gruppen har inrättat en marknadskommitté i varje land där Euroclear fungerar som värdepapperscentral. Kommittén är det främsta forumet för konsultation och rådgivning mellan Euroclear och användarna i frågor som rör värdepappersmarknaden. De olika marknadsaktörerna har här möjlighet att uttrycka sina åsikter och behov kring produkter och tjänster.

Styrelseledamöter med gedigen erfarenhet

Lieve Mostrey
På bilden: Lieve Mostrey

Lieve Mostrey började inom Euroclear-gruppen i oktober 2010 som vd och Chief Technology & Services Officer. Hon är medlem i koncernledningen och ansvarar för Application Development, Corporate Technology samt leder gruppens operationella enheter.

Innan Lieve började inom Euroclear satt hon i ledningen för BNP Paribas Fortis i Bryssel. Hon började sin karriär 1983 inom IT-avdelningen hos Generale Bank i Bryssel och blev vid dess samgående med Fortis 2006 chef för Fortis Bank i Belgien. Två år senare blev hon operativ chef för Fortis, som i sin tur förvärvades av BNP Paribas år 2009. Mellan åren 2006 och 2010 satt hon även med i styrelserna för Euroclear plc och Euroclear SA/NV.

Susanna Miekk-oja
På bilden: Susanna Miekk-oja

Susanna Miekk-oja har en bred internationell erfarenhet inom finans, där hon framförallt har arbetat med kapitalförvaltning och förmögenhetsförvaltning. Hon har haft flera ledande befattningar inom Danske Bank-koncernen, bland annat i Finland, Asien, Polen och Baltikum där hon har ansvarat för affärsområden både inom privatkundsmarknad (retail) och institutionell bankverksamhet. Susanna är idag direktör inom Danske Banks förmögenhetsförvaltning i Finland.

Björn Börjesson
På bilden: Björn Börjesson

Björn Börjesson, tidigare EVP (Executive Vice President) i Svenska Handelsbanken, har mer än 30 års erfarenhet från den svenska banksektorn. För närvarande har han ett flertal styrelseuppdrag, bland annat som vice ordförande i styrelserna för Tredje AP-fonden och Swedfund International AB. Mellan 2009 och 2012 var Björn även ordförande i styrelserna för UC AB och Kommuninvest i Sverige AB.

Toppen av sidan