• Hjälp

Ny statistik kring aktieägare i svenska bolag - fjärde kvartalet 2013

Kvartalsstatistiken för 2013 års fjärde kvartal är nu framtagen.

Även Q4 toppas av Telia Sonera, Ericsson och Swedbank, sett till största bolagen baserat på antalet aktieägare. Kvartalsstatistiken innefattar de bolag vars aktier är anslutna till Euroclear Sweden.

Kvartalsstatistiken visar också som tidigare att kvinnor i större utsträckning satsar på investeringar såsom banker, Billerud och H&M medan män toppar i bolag såsom Nordicmine, SAS och Precise.

En del av denna återkommande statistik presenterar bland annat vilka de största svenska bolagen är baserat på antalet aktieägare och fördelning svenskt och utländskt ägande.

Kvartalsstatistik för Q1 planeras till mitten av april 2014.

Logga in i Nyhets-appen för att hitta denna och övrig statistik

Toppen av sidan