• Hjälp

Ny statistik kring aktieägare i svenska bolag

Aktieägarstatistiken för 2013 års första kvartal är nu publicerad. Statistiken innefattar de företag vars aktier är anslutna till Euroclear Sweden.

En del av denna återkommande statistik presenterar vilka de största svenska bolagen är baserat på antalet aktieägare. Precis som under sista kvartalet 2012 toppades denna lista under första delen av 2013 av Telia Sonera, följt av Ericsson och Swedbank.

Logga in och sök i Nyhets-appen för att hitta denna och övrig statistik

Toppen av sidan