• Hjälp

Moretimes väg till Aktietorget gick via Euroclear Sweden

Moretimes-vag-till-borsen

I november 2013 påbörjade bolaget Moretime resan mot en listning av bolagets aktie på Aktietorget, där en anslutning till Euroclear Sweden var en del på vägen.

Enligt vd Carl-Fredrik Morander på Moretime var anslutningen en snabb och smidig process.

- Från det att vi fattade beslutet och tog den första kontakten med Euroclear, till att vi hade våra aktier anslutna till det elektroniska systemet tog det ungefär sju veckor. Den 10 januari 2014 var vi formellt anslutna. Förberedelsen låg i att samla ihop vår aktiebok och se till att alla papper och ägare var på plats, samt att alla fysiska aktiebrev var makulerade.

Tidig anslutning viktig del i förberedelserna

Carl-Fredrik poängterar det faktum att många företag har fysiska aktiebrev ute hos sina aktieägare, och de svårigheter som kan uppstå i processen att samla in och makulera dessa. Det är därför ofta detta, och ordningen i aktieboken som avgör hur lång tid förberedelseprocessen tar.

Eller som Carl-Fredrik uttrycker det:
- Inte ens vi som jobbar med detta hade helt ordning på våra papper. Jag skulle nog råda företag som har en tanke på att notera sig i framtiden att ansluta sig till Euroclear redan nu. På så sätt är allt förberett när man väl står inför en listning.

Förenklad hantering och minskad administration
Fördelarna med en anslutning är flera. Förenklad hantering av aktieboken i kombination med en effektivare process kring betalning av utdelningar och redovisning av kontrolluppgifter är faktorer som driver på en anslutning, samt att bolaget på ett mer effektivt sätt kan genomföra ägarspridningar.

För Moretime gick hela processen relativt snabbt. Det främsta skälet för deras anslutning var listningen på Aktietorget, men utöver det så minskar bolaget även administrationen och får en riskminimeringen till följd.

- Vi kan koncentrera oss mer på vad ett ökat antal aktieägare innebär för företaget, istället för att lägga tid på administrationen av vår aktiebok, avslutar Carl-Fredrik.

Kontakt

Toppen av sidan