• Hjälp

Mats Gunnarsson föreläser på juristprogrammet

Euroclear Sweden och värdepappersmarknaden

Vår roll på värdepappersmarknaden är central och viktig, men långt ifrån allmänt känd. Att få föreläsa för blivande jurister på juristprogrammet vid Stockholms universitet är en väldigt bra arena för att sprida denna kunskap, säger Mats Gunnarsson.

Det är jurister och advokater som hjälper bolagen i aktiebolagsrättsliga frågor avseende t ex aktieböcker, bolagsstämmor och nyemissioner. Bolagsrätten innehåller avsnitt som gäller specifikt för avstämningsbolag, dock inte alltid de detaljer avseende de speciella egenskaper ett sådant aktiebolag har och framförallt vår roll, Euroclear Sweden som central värdepappersförvarare och clearingorganisation.

Avstämningsregister och avveckling

-Min föreläsning behandlar kopplingen mellan primärt aktiebolagslagen, lagen om kontoföring av finansiella instrument och de tekniska system som styr bl a avstämningsregister och avveckling, säger Mats Gunnarsson, Development Manager på Euroclear Sweden.

Mats seminarium heter Euroclear - Kontoföring och aktiebolagsrättsliga frågor avseende aktier i avstämningsbolag och ges inom specialkursen Bolagsrätt. De studerande behöver ha minst 150 poäng på juristprogrammet, vilket innebär att de redan studerat 2,5 år innan man kan välja denna kurs och förkunskapskrav är bl a associationsrätt, företagsekonomi och civilrätt.

Toppen av sidan