• Hjälp

Marknadsinformation: T+3 blir T+2 i oktober

Från och med 6 oktober 2014 kommer den svenska tillsammans med övriga nordiska marknader att förkorta avvecklingscykeln för värdepapper från T+3 till T+2. Det innebär att exempelvis aktier avvecklas två dagar efter genomförd transaktion, istället för tre som idag.

Förändringen har sin grund i CSD-regleringen, ett initiativ från EU-kommissionen som bland annat innebär att transaktioner som utförs på europeiska handelsplatser ska ha likviddag senast två bankdagar efter att transaktionen har ägt rum. Det är detta som betecknas T+2. De nordiska marknaderna har gemensamt beslutat att införa den nya avvecklingscykeln i oktober 2014.

Transaktioner som görs på fredagen den 3 oktober kommer att ha en avvecklingscykel på tre bankdagar. Om transaktionen istället görs på måndagen den 6 oktober kommer den att få en avvecklingscykel på två bankdagar. Det betyder att båda dessa transaktionsdagar får samma likviddag, nämligen den 8 oktober.

Implementeringen av T+2 på den svenska marknaden koordineras av Svenska Fondhandlarföreningen i nära samarbete med Euroclear Sweden och andra aktörer som levererar finansiell infrastruktur. Mer information om T+2 och reglerna på den svenska marknaden finns tillgänglig här.

Mer information om T+2

Läs mer på vår T+2 sida, på vår operationella del av hemsidan. Du behöver ingen användarprofil - klicka bara på "Gå vidare utan att logga in" på sidan du kommer till via denna länk:
Mer information om T+2

Toppen av sidan