• Hjälp

Kuggarna i VPC-hjulet

Kuggarna i VPC-hjulet

Kuggarna i VPC-hjulet

Victoria Björkegren är gruppledare för SAS, Settlement and Asset Services, på Euroclear Sweden. Jobbet handlar om allt från övervakning av systemen till att svara på kunders frågor och hjälpa dem se till att avvecklingen flyter på smidigt och utan avbrott.

– Vi har ansvaret för att våra kunders clearing och avveckling ska rulla på, med allt vad det innebär, säger Victoria Björkegren.

Hon har lett SAS-teamet sedan februari i år men arbetat på Euroclear Sweden sedan 2009. Hennes jobb är att hålla ihop de olika processerna som ingår i gruppens arbete, som spänner över allt från cross border-transaktioner till fondadministration och skattehantering. Mycket av det dagliga arbetet handlar om övervakning av avvecklingen i vpc-systemet.

– Vi ser till att våra deltagare uppfyller de krav som ställs i regelverket, och stödjer kunderna via telefon och e-post. Det kan handla om att de behöver hjälp med testning, behörighetsadministration eller dagliga frågor om transaktioner och SWIFT-meddelanden, säger Victoria.

Koll på statistiken

Varje månad levererar SAS också statistik över clearing och avveckling, om leveranser och förseningar som uppstått. Statistiken publiceras på Euroclears hemsida och de bolag som är deltagare kan även välja att få den skickad via e-post.

– I statistiken framgår det hur deltagarna sköter sig, vilka som har varit sena med betalningar och var leveranser inte har avvecklats i tid. Vi levererar även statistik till Finansinspektionen och Riksbanken, berättar Victoria.

Tre miljoner årsbesked

Victoria Björkegren, gruppledare för SAS-teamet på Euroclear Sweden

Euroclear Sweden skickar årligen ut drygt tre miljoner årsbesked till innehavare av värdepapperskonton. Projektet med att administrera detta pågår under nästan hela året.

– Föregående års projekt avslutas kring påsk och vi börjar redan i juni med årets förberedelser. Vi måste ta hänsyn till Skatteverkets krav och våra egna förändringar, vilket kräver mer eller mindre utveckling under hösten. Sedan ska alla årsbeskeden skickas ut under en månads tid strax efter årsskiftet, säger Victoria.

Kunden först och personliga relationer

För ett par år sedan tillkom en ny roll i teamet – Operational Client Manager. Syftet var att skapa en mer personlig relation mellan Euroclear och deltagarna.

– Vi har årliga operationella möten och ansvarar även för nyanslutningar och förändringar i befintliga deltagarskap. Teamets motto är ”client first”, och när våra deltagare har önskemål och förslag på förändringar är vi lyhörda och försöker möta önskemålen i största möjliga mån, säger Victoria.

Det är inte bara kunderna som ställer krav på ständig utveckling och förbättring av systemen.

– Vi jobbar hela tiden med att anpassa till nya regleringar, som FATCA, CSDR och andra förändringar som sker på finansmarknaden. Även Swift, det internationella kommunikationssystemet för transaktioner som görs mellan banker och finansinstitut, kommer med uppdateringar med jämna mellanrum.

Kontakt

På bilden, från vänster till höger:

Quentin Berillon, Victoria Björkegren, David Larsen, Helena Nordin, Jan Andersson, Shadip Rahman och Henrik Cederqvist. Några ur teamet saknas på bilden.

 

 

Toppen av sidan