• Hjälp

Framgångsrik migrering till T2S i Europa

Tim Howell, vd Euroclear-gruppen
Tim Howell, vd Euroclear-gruppen

I början av september meddelade vi att Euroclear Belgium, Euroclear France och Euroclear Nederland (även kallade ESES) framgångsrikt migrerade till plattformen TARGET2-Securities (T2S), samtidigt som andra värdepapperscentraler anslöt sig till T2S i Wave 3. 

Migrationsprocessen gick enligt plan och slutfördes helt söndagen den 11 september. I och med detta är nu omkring 40 % av den totala andelen obligationer, aktier och fonder samt 30 % av alla statsobligationer på dessa marknader anslutna till T2S-plattformen.

Tim Howell, vd för Euroclear-gruppen, kommenterade:

“T2S-projektet är ett stort åtagande för Europas finansmarknader, som innebär många möjligheter för gränsöverskridande värdepappershandel och förbättrad likviditetshantering. Vi har kunnat nå denna milstolpe med hjälp av en stark motivation hos våra medarbeteare och ett enormt engagemang från våra kunder, och jag vill rikta ett tack till dem för sina insatser. Jag vill även tacka Europeiska centralbanken och lagstiftarna för att ha samarbetat med oss och jag önskar fortsatt framgång för alla inblandade parter under de kommande migreringsvågorna.”

Kontakt

Toppen av sidan