• Hjälp

Euroclear verkar för ett hållbart företagande

Lars Porad från Euroclear Sweden tillsammans med Samson i Uganda.
Lars och Samson (bild från vår senaste Ugandaresa).

Att ha en positiv inverkan på de marknader som vi verkar på är grundläggande för oss. Som en betrodd marknadsinfrastruktur är hållbart företagande och professionell expertis kärnan i vår verksamhet.

Målet med Euroclear-gruppens arbete kring hållbart företagande är att göra affärer på ett etiskt, ansvarsfullt och hållbart sätt samtidigt som vi vill ge tillbaka till samhället.

För att ta ett gemensamt grepp om de lokala initiativ som vi bedriver inom området satte vi under 2014 upp ett gemensamt hållbarhetsprogram för hela Euroclear.

Under 2013 startade vi ett samarbete med välgörenhetsorganisationen Build Africa där vi stödjer en skola och det kringliggande samhället på landsbygden i Uganda. Vi fokuserar framför allt på att förbättra livet för barn genom utbildning och på så sätt säkerställa en bättre framtid för hela samhället.

Vidare vill vi bidra till att stödja framtida generationer av unga företagare och driva den ekonomiska och sociala utvecklingen i vårt samhälle. Därför har vi sedan 2014 ett samarbete med Junior Achievement Europe (JA) , där vi coachar studenter i affärslivet och utbyter erfarenheter och kunskap.

Vi deltar också i olika mässor kring ungt företagande, exempelvis deltog tre volontärer från Euroclear Sweden vid den senaste mässan som arrangerades av Ung Företagsamhet i Stockholm.

Vi arbetar kontinuerligt för att minska miljöpåverkan av vår dagliga affärsverksamhet. En milstolpe i detta arbete var när Euroclear-gruppen blev ett koldioxidneutralt företag år 2012. Sedan dess har vi fortsatt minska vår klimatpåverkan med ytterligare 18 procent. Vi har också dragit ner på den totala energianvändningen på våra kontor, samt på behovet av affärsresor genom utökade investeringar i förbättrade videokonferenssystem.

Vi är fast beslutna att främja klimatvänliga och resurseffektiva lösningar, bedriva en hållbar affärsverksamhet samt att stödja entreprenörskap för att bidra till ekonomisk och social samhällsutveckling.

Vi kommer att fortsätta stödja våra kunder och marknader på ett ansvarsfullt sätt och aktivt bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Som ett exempel på detta valde vi på Euroclear Sweden i år att stödja barn i Uganda istället för att köpa påskägg till våra kunder och partners. Vi ser det som ett bättre alternativ för oss alla, att främja en hälsosammare livsstil och ett miljövänligt företagande och samtidigt investera i en bättre framtid för nästa generation.

Kontakt

Toppen av sidan