• Hjälp

Euroclear och DTCC bryter ny mark med förslag på joint venture-samarbete

Ett joint venture mellan Euroclear och DTCC (The Depository Trust & Clearing Corporation) har föreslagits – detta för att nå synergieffekter och nya möjligheter att effektivisera avvecklingsprocesserna världen över. Samarbetet syftar också till att öka säkerheten och sundheten på de finansiella marknaderna.

Läs hela pressreleasen här (på engelska)

Toppen av sidan