• Hjälp

Euroclear Nordics ett steg närmare europeisk standard

Yannic Weber
Yannic Weber, vd Euroclear Sweden och Euroclear Finland

Den andra februari i år lanserade Euroclear Finland den första releasen av den nya IT-plattformen Infinity som är byggd på TCS paketlösning för marknadsinfrastrukturer, BaNCS MI.

Detta var det första steget mot att fullständigt ersätta hela den nuvarande CSD-infrastrukturen, som slutligen kommer möjliggöra en anslutning av den finska marknaden till TARGET2-Securities år 2017. Samtidigt undersöker Euroclear Sweden samma paketlösning och vilka anpassningar som behövs för att möta den svenska marknadens behov.

Beslut om ny svensk plattform under våren
Målet för Euroclear Nordics är att erbjuda den finansiella marknaden en trygg, flexibel, kostnadseffektiv och standardiserad infrastruktur. Vi vill harmonisera marknadspraxis gentemot europeisk standard, och i största möjliga mån använda beprövad teknologi såväl som dra nytta av de erfarenheter som har byggts upp genom utvecklingen av Infinity i Euroclear Finland.

Vi har nu slutfört förstudien kring införandet av en ny CSD-plattform för Euroclear Sweden, och håller på att samla in all input från marknaden för att sätta de övergripande affärskraven. Nästa steg är att bygga en plan för själva genomförandet av en ny plattform. Denna kommer sedan att presenteras för Euroclear-gruppens Management Committee och Euroclear Sweden's styrelse under våren för godkännande av utveckling och finansiering, samtidigt som vi håller vår marknadskommitté (MAC) uppdaterade om utvecklingen. Vår målsättning är att påbörja det mer detaljerade kravställandet under tredje kvartalet i år.

Lyckad första release av Euroclear Finlands nya IT-plattform
Sedan februari har Euroclear Finland ett nytt system för räntebärande värdepapper. Detta var det första steget mot att fullständigt ersätta hela den nuvarande CSD-infrastrukturen. Den andra releasen kommer att ske i maj 2016 och kommer då att ersätta det nuvarande systemet för aktier, samt det centrala registret. Efter detta kommer Euroclear Finland till fullo ha bytt ut den gamla IT-plattformen. Denna omvälvande förändring kommer avslutas med den tredje releasen som kommer att ske i februari 2017 när den finska marknaden till ansluts till TARGET2-Securities (T2S).

Del av omfattande investering i Norden
Yannic Weber, vd för Euroclear Sweden och Euroclear Finland kommenterar:
- Det Euroclear gör är del av en mycket omfattande, långsiktig investering för att väsentligt förbättra våra tjänster på den finska marknaden. Att byta ut själva kärnan i vår verksamhet som värdepapperssystemen är, tar oss ett steg närmre T2S som vi kommer att gå med i under början av 2017. Tidsschemat för denna omvälvande förändring av marknadsinfrastrukturen är väldigt pressat, och vi genomför övergången i nära samarbete med våra deltagare. Målsättningen är att kunna erbjuda tjänster som stödjer den snabba marknadsutvecklingen och därmed möter våra kunders förändrade behov, och samtidigt hitta nya affärsmöjligheter.

Kontakt

Toppen av sidan