• Hjälp

DTCC och Euroclear lanserar gemensam hantering av säkerheter

En ny plattform kommer att hjälpa kunder att mildra risker och kostnader som rör hantering av säkerheter, s.k. Collateral Management

Euroclear och The Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) har skrivit under ett samförståndsavtal med syftet att skapa en gemensam hantering av säkerheter. Detta kommer att öka effektiviteten i hanteringen av säkerheter avsevärt, minska riskerna samt möta kundernas
ökade behov inom området.

Läs hela pressreleasen på engelska

Toppen av sidan