• Hjälp

3 snabba om förenklad aktiehantering

Vad innebär det att ansluta bolagets aktiebok till Euroclear?

Anna Kaijser

Anna Kaijser, Equity Services förklarar steg för steg hur vi kan hjälpa dig med hanteringen av bolagets aktiebok.

Med aktierna anslutna till ett elektroniskt värdepapperssystem ersätts eventuella aktiebrev med registreringar på konton plus att vi tar hand om er aktiebok. Ni som bolag kan därmed på ett mer effektivt sätt genomföra ägarspridningar, utdelningar och andra bolagshändelser och slippa krångel med aktiebrev och att uppdatera aktieboken. Allt sker säkert och smidigt i samma system som alla börsnoterade aktier i Sverige är registrerade i.


Hur går en anslutning till?

Att ansluta bolagets aktiebok till värdepapperssystemet och registrera aktierna på ägarkonton är en relativt enkel process när alla handlingar kommit in, men då det är flera aktörer inblandade i processen tar hela anslutningen ofta runt en månad. Bl.a. behöver bolaget införa ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen som ska antas av bolagsstämman och registreras hos Bolagsverket, samt samla in eventuella aktiebrev.


Finns det fler fördelar med att ansluta aktieboken?

Många företag uppskattar att få hjälp med upprättande av kontrolluppgifter och innehållande av skatt vid t ex aktieutdelningar, vilket sker per automatik efter anslutningen. Det kan även vara attraktivt för nya potentiella ägare att ha aktierna registrerade på konton och den säkerhet det medför, vilket kan vara ett mervärde vid en framtida ägarspridning eller börsnotering.

Kontakt

Toppen av sidan