• Apua

Uusi hinnasto voimaan Infinityn toisen vaiheen myötä

Uusi hinnasto – voimassa Infinity Release 2 käyttöönotosta lähtien

Uuden infrastruktuurijärjestelmämme, Infinityn, toisen vaiheen käyttöönoton myötä yksinkertaistamme hinnoittelurakennetta vastaamaan uusia palveluita ja toiminnallisuuksia. Infinityn toinen käyttöönottovaihe tuo markkinainfrastruktuuriin merkittäviä palveluparannuksia, erityisesti yhtiötapahtumien, veropalveluiden sekä sanomaliikenteen osalta.

Samassa yhteydessä poistamme hinnastorakenteesta tarpeettomiksi käyneet palvelut ja tuotteet.

Uusi hinnasto on voimassa Infinityn toisen vaiheen käyttöönotosta, joka siirrettiin suunnitellusta ajankohdasta (14.11.2016) erikseen ilmoitetttavaan ajankohtaan. **

Arvopaperikaupan selvitystoiminta siirtyy Suomen arvopaperimarkkinoiden osalta Euroopan keskuspankin keskitetylle arvopaperikaupan selvitysalustalle (TARGET2-Securities-järjestelmä, T2S) syyskuussa 2017. Tässä yhteydessä uusimme kokonaan arvopaperikeskuksen järjestelmäinfrastruktuurin. Uusiminen toteutetaan kolmessa vaiheessa; ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön helmikuussa 2015. Toisessa vaiheessa otetaan käyttöön osakkeita ja muita oman pääoman instrumentteja koskevat toiminnallisuudet. Toisen vaiheen myötä olemme uusineet kokonaisuudessaan arvopaperikeskuksen arvopaperijärjestelmän. Käyttöönoton myötä parannamme palveluitamme ja siirrymme kansainvälisten standardien mukaisen toimintaympäristön edellyttämiin prosesseihin ja sanomaliikennepalveluihin.

 

Asiakasryhmä Muutos
Osapuolet 

Säilytysmaksu

Ei rakenteellisia muutoksia säilytysmaksun määräytymiseen. Perustuu kuukauden keskiarvoon säilytyksen arvosta.

Poistetut hinnastoartikkelit

Poistimme hinnastoartikkeleita

• Tilitietojen ylläpito (asiakas- ja tilitiedot)
• Täsmäytysraportti

Uusitut yhtiötapahtumien toteuttamiseen liittyvät hinnat

Toteutamme kaikki yhtiötapahtumiin tarvittavat prosessit uudessa järjestelmässä, mukaan lukien saamisoikeuksien laskennan sekä tiedottamisen tilinhoitajille strukturoidun sanomaliikenteen avulla. Lisäksi tuotamme tilinhoitajille palvelut yhtiötapahtumiin liittyviin markkinavelvoitteisiin ja transformaatioihin uudessa järjestelmässä.

• Uudet hinnoittelukohteet yhtiötapahtumien toteuttamiseen liittyviin selvitysohjeisiin ja sanomiin.

Liikkeeseenlaskijat 

Uudet hinnastoartikkelit listatuille ja listaamattomille yhtiöille

Listatut yhtiöt

Kuukausihinta perustuen markkina-arvoon ja omistajatietojen ylläpito

Listaamattomat yhtiöt

Kiinteä kuukausihinta ja omistajatietojen ylläpito

Velkamarkkinatuotteet

Yhdenmukainen hinnoittelu kaikille velkamarkkinatuotteiden liikkeeseenlaskuille Infinityssä. 

Uusi hinnasto korvaa edelliset hinnastot

Alla olevat hinnastot korvataan uudella hinnastolla
• Infinity Release 1 tariff
• Tariff for Account Operators and Clearing Participants, Equity Market
• Tariff for Issuers, Equity Market

Osapuolille: Tutustu Infinityn palvelukuvaukseen
Suosittelemme osapuolta tutustumaan päivitettyyn palvelukuvaukseen, jotta Infinity-järjestelmän uudet toiminnallisuudet tulevat hinnaston ohella tutuiksi.

Uuteen hinnastoon voit tutustua kotisivuillamme my.euroclear.com.  

 

 

Uutista muokattu 9.9.2016: ** Infinityn toiseen vaiheen käyttöönottoa siirrettiin suunnitellusta käyttöönottopäivästä, 14.11.2016, erikseen ilmoitettavaan ajankohtaan.

Autamme mielellämme

Sivun alkuun