• Apua

Selvitys: Osakkeiden suorarekisteröinti turvallisin säilytysmalli

Euroopan Unionin arvopaperikeskusasetuksen valmistelu on herättänyt keskustelua arvopapereiden säilytyspalveluista. Thomas Murrayn viimevuotinen selvitys arvioi turvallisimmaksi säilytysmalliksi suorarekisteröinnin, joka on laajasti käytössä muun muassa Pohjoismaissa.

Thomas Murray -uutispalvelun viime vuoden puolella julkistama selvitys esittelee säilytysmallit ja vertailee niiden ominaisuuksia. Selvityksen tarkoituksena oli erityisesti arvioida kansallisten arvopaperikeskusten roolia turvallisen säilytyksen takaajana.

Kansainvälinen huoli arvopapereiden säilytyksen turvallisuudesta on tiivistynyt vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Sitä seuranneet tapahtumat ovat osoittaneet, miten suojaamattomia hallintarekisteröidyt omistukset voivat finanssitalon konkurssitilanteessa olla.

Pahimmassa tapauksessa moniportaisten säilytysketjujen selvittäminen voi viedä vuosia, kuten Lehman Brothersin konkurssissa. Sijoittajat eivät pääse kiinni omistuksiinsa, ennen kuin pesä on selvitetty.

Toisin on suorarekisteröityjen omistusten osalta. Esimerkiksi suomalaiset sijoittajat voivat suorarekisteröinnin ansiosta milloin tahansa siirtää arvo-osuustilinsä toisen finanssitalon operoitavaksi – myös finanssitalon konkurssin sattuessa.
Euroopan arvopaperikeskusten yhdistyksen (ECSDA) selvityksen mukaan ECSDA:n jäsenistä 61 prosenttia tarjoaa jo suorarekisteröityjä tilejä.

Thomas Murrayn selvitys tunnistaa kolme säilytysmallia

  • Hallintarekisteröinti: Arvopaperit ovat finanssitalon avaamalla koontitilillä (omnibus account) arvopaperikeskuksessa yhdessä finanssitalon omien ja sen muiden asiakkaiden arvopaperien kanssa. Finanssitalo pitää kirjaa arvopaperien omistajista omissa järjestelmissään.
  • Hallintarekisteröidyt asiakasvaratilit: Arvopaperit ovat finanssitalon avaamilla koontitileillä arvopaperikeskuksessa. Asiakkaiden arvopaperit on eroteltu finanssitalon omista arvopapereista arvopaperikeskuksessa erillisille tileille. Finanssitalo pitää omissa järjestelmissään kirjaa yksittäisten asiakkaidensa arvopaperiomistuksista.
  • Suorarekisteröinti: Arvopaperit on kirjattu kunkin finanssitalon asiakkaan nimiin avatulle tilille arvopaperikeskuksessa. Loppuomistajatiedot ovat saatavissa suoraan arvo-osuusjärjestelmästä.

Lue lisää Thomas Murrayn osakeomistuksen rekisteröintiselvityksestä

Euroopan arvopaperikeskusten yhdistyksen (ECSDA) selvitys arvopaperikeskuksista

Sivun alkuun