• Apua

Euroclear Finlandin päivitetty Roadmap on julkistettu

Euroclear Finlandin Roadmap-liite sisältää päivitetyn tiedon Target2Securities-hankkeen kulusta Suomessa.

Roadmap sisältää:
• katsauksen projektin tavoitteisiin ja organisoitumiseen
• projektin eri vaiheiden esittelyn
• yleisen kuvauksen projektin eri vaiheiden sisällöistä
• hankkeesta tiedottamiseen liittyvää tietoa

Roadmap-liite toimii pohjana hankkeen suunnittelulle ja valmistelulle. Varsinaiset palvelukuvaukset ja toteutussuunnitelmat julkistetaan jokaisen vaiheen osalta erikseen. Tästä johtuen dokumentin sisältö saattaa muuttua myöhemmässä vaiheessa.

Sivun alkuun