Om VP-konton

Information om VP-konton för privatpersoner

Värdepapperskonton (VP-konton) är en särskild typ av konto för värdepappersförvaring, som administreras av din bank.

När du som privatperson köper en börsnoterad aktie gör du det oftast via en bank. Det som händer efter att köpet gått igenom är att din bank registrerar ditt nya aktieinnehav hos oss, på en särskild typ av konto som kallas värdepapperskonto.

Det är bara banker och andra värdepappersförvaltare som kan administrera konton hos oss. Du som privatperson kan inte själv öppna ett VP-konto hos Euroclear.

Vill du öppna, stänga eller göra förändringar på ditt VP-konto?

Om du vill göra förändringar på ditt VP-konto måste du kontakta din bank. Det är bara din bank som kan öppna, stänga eller på andra sätt göra förändringar på ditt VP-konto.

Vad är skillnaden mellan att ha aktier registrerade på ett VP-konto hos Euroclear Sweden och placerade i en depå?

VP-konto
Vissa banker väljer att använda sig av individuella värdepapperskonton. Ett VP-konto av det slaget står registrerat i ditt namn i vårt system, men det är fortfarande banken som skapar och administrerar kontot.

Depå
En del banker öppnar inte separata VP-konton för varje kund. Istället samlar de sina kunders innehav i ett gemensamt konto i vårt system, ett så kallat förvaltarkonto. Banken står då registrerad som ägare av förvaltarkontot, "i ägarens ställe", men de enskilda värdepappren tillhör dig som kund och ligger på en depå hos banken.

I de flesta fall spelar det ingen roll för dig som aktieägare vilken lösning din bank väljer. Oavsett om dina värdepapper är registrerade i en depå eller på ett separat VP-konto är du likafullt den som äger dina aktier och kan sälja, köpa eller överlåta dem som du vill.

Vad gäller om jag vill gå på en bolagsstämma?

Om du har dina aktier i ett bolag registrerade på ett VP-konto i ditt eget namn kommer du att finnas med som ägare i bolagets aktiebok. Det innebär att du per automatik kommer med som ägare när det är dags för bolagsstämma. Kom ihåg att du måste anmäla till bolaget att du vill delta på stämman.

Om din bank har registrerat ditt innehav i en depå behöver du höra av dig till din bank innan bolagsstämman och be dem registrera dina aktier i ditt namn (s.k. rösträttsregistrering). Därefter kan du anmäla till bolaget att du vill delta på stämman.

Andra kontotyper

Servicekonton
Servicekonton är värdepapperskonton som Euroclear Sweden erbjuder banker och fondkommissionärer med särskilda tjänster påkopplade. De vanligaste formerna av servicekonton är investeringsparkonton (ISK) och individuellt pensionssparkonto (IPS). 

Samägarkonto
Flera personer kan gemensamt äga innehavet på ett VP-konto via ett så kallat samägarkonto.

Precis som när det gäller övriga värdepapperkonton är det din bank som öppnar, stänger och administrerar servicekonton och samägarkonton åt dig. Om du har frågor kring dessa konton kan du kontakta din bank eller fondkommissionär som hjälper dig vidare-

Avgifter

Det är kostnadsfritt att ha ett VP-konto hos oss. För varje ytterligare konto därefter tar vi ut en administrationsavgift:

1 VP-konto: 0 kr/år
2 VP-konton: 50 kr/år
3 VP-konton: 75 kr/år
Samägarkonto: 75 kr/ år.

Om du vill avsluta ett VP-konto behöver du kontakta den bank som öppnade kontot i ditt namn.