Digital poströstning

Digital poströstning

Vår poströstningstjänst underlättar för era aktieägare som inte kan medverka personligen vid stämman. Genom identifiering med BankID ges möjlighet att avge sin röst digitalt. 

Vår poströstningstjänst är också en tilläggstjänst till bossComplete och bossNotify.

 

Mer om poströstningstjänsten

  • Registrering av poströster inkomna till Euroclear
  • Granskning av svenska fullmakter och inhämtning av utestående fullmakter
  • Matchning av inkomna poströster mot bolagsstämmoaktieboken
  • Ni får tillgång till statistik och rapporter genom vår webbapplikation
  • Poströst kan skickas in till Euroclear på tre sätt, per brev, per e-mail och med hjälp av BankID
     

Så poströstar du digitalt som aktieägare

Genom att gå in på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy  kan du som har BankID enkelt skicka din röst digitalt. Efter att du loggat in klickar du på länken "Digital poströstning" för respektive bolag.

Saknar du BankID går det även att ladda ner ett röstningsformulär som du skriver ut och skickar in per post till bolaget.

Relaterat innehåll