Aktieägarstatistik Q1 2024

Statistik från Euroclear Swedens officiella aktieägarregister över svenska börsnoterade bolag

Euroclear Swedens aktieägarstatistik för kvartal 1 2024 ger en unik bild av hur aktieägandet i Sverige såg ut första kvartalet 2024. Den belyser bland annat förändringar i antalet aktieägare, marknadsvärde, vilka bolag som är mest populära samt skillnader mellan kvinnor och män.

Underlaget i rapporten utgörs av samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel samt svenska onoterade aktiebolag vars aktier är anslutna till värdepapperssystemet, vilket för närvarande är totalt 1 659 bolag.

 

Kontakt