Fondbolag

Automatiserad fondhandel

Euroclear Swedens fondtjänst är en standardiserad lösning för att effektivisera manuell hantering av fondhandel. Många fondbolag sköter fortfarande sin orderhantering med fax eller e-post. Vi stödjer fondbranschen och dess aktörer att automatisera och digitalisera processer och på så sätt, öka effektiviteten, minska risker och kostnader samt öka transparensen.

Vi arbetar ständigt för att förbättra de standarder och processer som finns på den svenska och internationella marknaden.

Relaterat innehåll

Tilldelning av ISIN

Euroclear Sweden är den enda auktoriserade ISIN-tilldelaren (National Numbering Agency) i Sverige.
Läs mer