Kontakt

Här hittar du oss

Postadress
Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm

Besöksadress
Klarabergsviadukten 63

Växel
08-402 90 00

E-post
customer.relations@euroclear.com

Våra avdelningar

Aktier
08-402 91 11
issuerorder.vpc@euroclear.com

Bolagsstämmotjänster
Torkel Edström,
Sales & Relationship Manager
08 402 91 16
torkel.edstrom@euroclear.com

Clearing och avveckling
08-402 91 50
clear_settle@euroclear.com

 

Commercial, sales and
relationship manager

Ann-Kristin Fesse,
Head of Commercial
08-402 92 90
annkristin.fesse@euroclear.com

Fonder
Fredrik Edensvärd,
Head of Funds
08-402 92 57
fredrik.edensvard@euroclear.com

Obligationer och
strukturerade produkter
08-402 91 70
issuerorder.vpc@euroclear.com

Press
Cecilia Strömmar,
Head of Marketing & Communications
072-225 69 00
cecilia.strommar@euroclear.com

 

Offentliga aktieböcker

Om du är intresserad av att ta del av våra offentliga aktieböcker kan du kontakta vårt team för clearing och avveckling via e-post: clear_settle@euroclear.com eller ring 08-402 9150

Klagomål
Jag vill göra en formell klagomålsanmälan


Visselblåsning (Speak Up)
Om du vill rapportera en misstanke eller oro om oetiskt eller olagligt beteende inom Euroclear Sweden, vänligen se Euroclear Code of Ethics and Business Conduct:
Our mission and values - Euroclear eller Supplier Code of Business Conduct.