Nyhetsartikel

Digital hantering av värdepapper

Vi var tidigt ute med att digitalisera hanteringen av aktier i Sverige. Genom att automatisera processer för värdepappershantering ökar både säkerheten och transparensen, vilket gynnar samtliga aktörer på finansmarknaden.
Läs hela artikeln
Pressmeddelande

ISEC tecknar avtal med Euroclear Sweden

ISEC inleder samarbete med Euroclear Sweden. Samarbetet innebär att fondbolag och distributörer på den svenska marknaden får tillgång till en säkrare orderhantering i realtid samt att hela flödet automatiseras och blir digitalt.
Läs pressmeddelandet