Produkter & tjänster

Aktuellt

Ökat antal aktieägare i Sverige trots turbulent år på aktiemarknaden

Trots att totala marknadsvärdet på privatägda aktier minskade med hela 33 procent under årets nio första månader har antalet aktieägare ökat något under samma tid. Under perioden 30 december 2021 till den 30 september 2022 tillkom 23 124 ‬unika ägare av aktier noterade i Sverige, varav något fler nya kvinnliga aktieägare än manliga.
Läs mer

Starkt aktieintresse under 2021

För femte året i rad presenterar nu Euroclear Sweden sin årliga rapport ”Aktieägandet i Sverige”. Rapporten pekar på fortsatt stort intresse för aktier, med stark tillväxt för både antal aktieägare och marknadsvärde.
Läs mer

Här hittar du samtliga artiklar från Euroclear Sweden