Anslut aktiebolaget till oss

Bli ett avstämningsbolag

Planerar ni att börsnotera aktiebolaget i framtiden är det en förutsättning att vara ansluten till Euroclear Sweden.

När ni blir kund hos Euroclear Sweden innebär det i praktiken att ni lämnar över ansvaret för er aktiebok till oss och i samband med det blir aktiebolaget ett så kallat avstämningsbolag.

Så går det till att bli ett avstämningsbolag

När vi tar över hanteringen av aktieboken från bolagets styrelse så gör vi det enligt en rad bestämmelser i aktiebolagslagen. I praktiken innebär detta att bolagets aktier och deras ägare blir registrerade i vårt värdepappersystem. Vi säkerställer även att aktieboken är i sin ordning när vi tar över den vilket ger kredibilitet och trygghet för hur bolagets aktier sköts, både för reglerade marknadsplatser (börser) och för investerare. 

Vi finns med i hela processen.

 

Följ dessa steg för att ansluta bolaget och dess aktier hos Euroclear Sweden:

 

1. Ändring i bolagsordningen
För att kunna registrera ditt företags aktier hos Euroclear Sweden krävs ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen

För att kunna registrera ert företags aktier hos Euroclear Sweden krävs ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen

En förutsättning för att ni ska kunna registrera aktierna dvs. ansluta ert företag till oss, är att ni först beslutar om att ta in ett avstämningsförbehåll i er bolagsordning. För att göra det behöver ni kalla till en bolagsstämma som beslutar om ändringen. Anmälan om ändringen ska sedan skickas in till Bolagsverket för registrering.

 

2. Ta hjälp av ett emissionsinstitut
Emissionsinstitut hjälper till under anslutningsprocessen till Euroclear Sweden

Emissionsinstitut hjälper till under anslutningsprocessen till Euroclear Sweden

I ett tidigt skede i processen behöver  ni kontakta ett emissionsinstitut. Ett emissionsinstitut är en bank eller en fondkommissionär som hjälper till under anslutningsprocessen. Det finns cirka 25 emissionsinstitut i Sverige, och ni väljer själv från listan över emissionsinstitut vilket ni vill anlita.

Emissionsinstitutet kontrollerar att ert företags aktiebok är i sin ordning, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra anslutningen. 

Det är också emissionsinstitutet som sköter det praktiska arbetet med att registrera ert företags aktier hos oss i slutet av processen.

3. Skicka in ansökan
Nuvarande aktiebok är viktigastde delen av anslutningsansökan till Euroclear Sweden

När ni anlitat ett emissionsinstitut och bolagsstämman godkänt införandet av avstämningsförbehållet är det dags att skicka in er ansökan om anslutning till oss.

4. Ansökan godkänns
När ansökan har blivit godkänd tar Euroclear Sweden över hanteringen av aktieboken

När ansökan har blivit godkänd tar Euroclear Sweden över hanteringen av aktieboken.

Bolaget blir officiellt ett avstämningsbolag den dagen vi genomför den initala emissionen dvs överför samtliga aktier till bolagets emissionsinstiut för vidare kontoföring till aktieägarnas konton.

Läs mer om processen för nya avstämningsbolag i dokumentet nedan.

 


Relaterat innehåll

Vantage by Euroclear

Vantage by Euroclear är en informations- och analystjänst som ger en fördjupad inblick i ett bolags aktieägande.
Läs mer

Blanketter och dokument

Här har vi samlat blanketter och dokument avseende anslutning av aktiebolag och andra utfärdare av finansiella instrument till oss som värdepapperscentral.
Läs mer