Om Euroclear Sweden

Vi är Sveriges värdepapperscentral

Vi bidrar till en säker och effektiv hantering av värdepapper på den svenska marknaden och har gjort det sedan 1971, då under namnet Värdepapperscentralen VPC AB. Vi blev 2008 en del av den internationella Euroclear-koncernen med huvudkontor i Bryssel, Belgien. Sedan dess heter vi Euroclear Sweden.

Visste du det här om Euroclear Sweden?

Spela filmen för att få veta mer om oss som ett fintechbolag och Sveriges värdepapperscentral.

 

I Euroclear Swedens digitala värdepapperssystem hanteras själva utbytet av värdepapper, bland annat aktier eller obligationer, och pengar till följd av handeln som sker på t.ex. Stockholmsbörsen och andra marknadsplatser. Detta byte av värdepapper och pengar, dvs. att värdepapper byter ägare, kallas för avveckling.

Cirka 2 000 företag, däribland samtliga börsnoterade svenska aktiebolag, är anslutna till vårt värdepapperssystem. Omkring 50 banker och andra finansiella institut använder dagligen vårt system för att hantera och avveckla värdepapper, bland annat de aktier som handlas på olika marknadsplatser. Euroclear Swedens senaste utveckling är en informations- och analystjänst som ger en fördjupad inblick i ett bolags aktieägande,
Vantage by Euroclear. Dessutom hjälper vi många av våra kunder att arrangera och genomföra bolagsstämmor.

Vi har en gedigen kunskap och expertis då vi varit navet i den svenska finansmarknaden i över 50 år. Den kunskapen delar vi gärna med oss av.

Välkommen att kontakta oss.

Vad gör Euroclear Sweden som värdepapperscentral?

Man kan kortfattat säga att vi har två huvudsakliga uppgifter:

1.
Registerföra de värdepapper som finns på konton i vårt värdepapperssystem.
Detta kallas kontoföring.

2.
Tillhandahålla tjänster för banker och finansiella institut att processa köp-/säljtransaktioner och därmed flytta värdepapper mellan konton i vårt system (dvs. att värdepapper byter ägare). Detta kallas avveckling.

Så går en aktieaffär till i vårt system

När någon vill köpa eller sälja en kontoförd aktie – oftast via sin bank – talar banken om för oss att aktien ska byta ägare. Vi kontrollerar då att den som vill köpa aktien har pengar på sitt konto och att den som vill sälja har aktien på sitt konto, och om allt är i sin ordning går ägarbytet igenom via vårt system. Detta sista steg i en aktieaffär, själva bytet av aktier mot pengar och överföring av äganderätten av värdepappret från säljaren till köparen, är vad som kallas för avveckling.

Utöver aktier hanterar Euroclear Sweden också en mängd andra typer av värdepapper, som obligationer, warranter, konvertibler och andra strukturerade produkter. Dessa hanteras på motsvarande sätt som aktier.

Från aktiebrev till digital äganderätt

En vanlig form av värdepapper är aktier, det vill säga andelar av ett aktiebolag.

Före 1989 var aktier i Sverige normalt ett värdepapper i fysisk form, så kallade aktiebrev. Dessa fysiska aktiebrev, som intygade vem som ägde ett visst antal aktier i ett bolag, förvarades i t.ex. ett kassaskåp och behövde transporteras från säljaren till köparen i samband med en köp- eller säljtransaktion.

Sedan 1990 finns det inte längre några aktiebrev för aktier som handlas på börsen och andra marknadsplatser, eftersom alla börsnoterade aktiebolag i Sverige har registrerat sina aktier hos oss. Aktiebreven har bytts ut mot digitala äganderätter som ligger i vårt värdepapperssystem. Detta kallas för att aktierna har blivit dematerialiserade. I samband med att aktiebolag registrerar sina aktier hos oss som värdepapperscentral dematerialiseras aktierna och äganderätten till dem bokförs på konton i vårt värdepapperssystem. Aktierna sägs därför vara kontoförda. Information om vem som innehar aktierna i ett bolag samlas i bolagets digitala aktiebok.

Relaterat innehåll

Jobba hos oss

Vill du vara med och skapa morgondagens finansiella infrastruktur? Då kommer du att trivas hos oss!
Läs mer