Registrera obligationer

Smidiga tjänster för obligationer

Genom att registrera era obligationer hos oss får ni en enklare administration av exempelvis skuldbok och ränteutbetalningar.

Registrering av obligationer hos Euroclear Sweden

För att registrera obligationer hos oss behöver utgivande bolag anslutas som emittent. 

Påbörja anslutningsprocessen genom att kontakta oss via e-post issuerorder.vpc@euroclear.com eller ring oss på telefon 08-402 91 70.

Dessa obligationer och värdepapper kan registreras

  • Räntebärande lån (exempelvis företagsobligationer och lån emitterade under MTN-program)
  • Diskonteringspapper (exempelvis bank-, kommun- eller företagscertifikat)
  • Vinstandelslån/kapitalandelslån
  • Övriga strukturerade produkter

Relaterat innehåll


IssuerCorner

Via vår webbportal IssuerCorner får ni tillgång till skuldböckerna och kan se vilka som är innehavare av obligationen.
Läs mer

BondPayments

BondPayments erbjuder en enkelt och effektiv digital process för ränte- och slutbetalning relaterad till er obligation.
Läs mer

Tilldelning av ISIN

Euroclear Sweden tilldelar ISIN-kod (International Securities Identification Number) till alla svenska värdepapper.
Läs mer

Blanketter & dokument

Här har vi samlat blanketter och dokument avseende anslutning av aktiebolag och andra utfärdare av finansiella instrument till oss som värdepapperscentral. Våra prislistor, allmänna villkor avseende vår tjänst IssuerCorner med mera finns också på denna sida.
Läs mer