Obligationer & Strukturerade produkter

Smidigare och effektivare administration

Registrera era obligationer, strukturerade produkter och andra värdepapper hos Euroclear Sweden för en smidigare och effektivare administration.

Till exempel kan ni registrera räntebärande lån (exempelvis företagsobligationer och lån emitterade under MTN-program), diskonteringspapper (exempelvis bank-, kommun- eller företagscertifikat), vinstandelslån/kapitalandelslån samt strukturerade produkter som warranter, standardiserade certifikat och nominella finansiella instrument.

Våra tjänster

Registrera obligationer

Genom att registrera obligationer hos oss får ni en enklare administration av exempelvis skuldbok och ränteutbetalningar.
Läs mer

Registrera strukturerade produkter

Vi förenklar administrationen med bland annat utbetalning av kuponger, innehållande av eventuell preliminärskatt och återbetalning vid slutlig förfallodag.
Läs mer