Plug & Clear

Få tillgång till vår webbtjänst

Med vår tjänst Euroclear Sweden Plug & Clear kan våra kunder ansluta, emittera och avregistrera ETP:er i euro och svenska kronor.

Vad är ETP:er?

ETP står för "Exchange Traded Products" och är investeringar som handlas på en börs och som investerar i underliggande värdepapper eller tillgångar. 

I allmänhet skapas ETP:er för att spåra ett finansiellt instrument, oavsett om det är ett aktiekursindex, en valuta, en råvara eller en ränta.

Vad är Plug&Clear

Vår automatiserade tjänst Plug & Clear möjliggör en effektivare och snabbare process genom hela produktlivscykeln via Straight-Through-Processing (STP), vilket minskar operationell risk och kostnad.

Plug & Clear underlättar kontroll av hela flödet, medför kortare ledtider och ger omedelbar återkoppling via en automatiserad statusrapportering.

Få tillgång eller logga in

Vill ni få tillgång till vår webbtjänst eller behöver hjälp med inloggning, kontakta oss på issuerorder.vpc@euroclear.com.

Relaterat innehåll


Blanketter och dokument

Här har vi samlat blanketter och dokument avseende anslutning av aktiebolag och andra utfärdare av finansiella instrument till oss som värdepapperscentral. Våra prislistor, allmänna villkor avseende vår tjänst IssuerCorner med mera finns också på denna sida.
Läs mer

BondPayments

BondPayments erbjuder en enkel och effektiv digital process för ränte- och slutbetalning relaterad till er obligation.
Läs mer

IssuerCorner

Via vår webbportal IssuerCorner får ni tillgång till skuldböckerna och kan se vilka som är innehavare av obligationen.
Läs mer