Dataskydd

Allmänt om dataskydd

På Euroclear Sweden värnar vi om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med att lämna ut dina personuppgifter till oss.

Önskar du veta mer om vilka personuppgifter vi samlar in och till vilket syfte, på vilket sätt och hur länge vi behandlar personuppgifter finner du nedan Euroclear Swedens integritetsinformation.

Utöva dina rättigheter

Om du önskar att utöva dina rättigheter under Dataskyddsförordningen, vänligen använd formulären nedan.

Välj lämpligt formulär för din förfrågan och fyll i uppgifterna som efterfrågas. Skicka dessa per post till:

Euroclear Sweden AB
Data Protection Officer
Box 191
101 23 Stockholm

Du kan även inkomma med din begäran till oss via e-post. Vänligen scanna in dokumentet och skicka till ES.DPO@euroclear.com.

Anser du att Euroclears behandling kränker dina rättigheter enligt dataskyddsförodningen kan du vända dig antingen till Euroclears klagomålsansvarig eller till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).
 

Kontakt

Om du har frågor om hur Euroclear Sweden arbetar med GDPR och hur vi hanterar personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud (Data Protection Officer, DPO).
 


Relaterat innehåll

Regelverk

Läs om vår Regelverk för Emittenter och Emissionsinstut samt Allmänna villkor Kontoföring och Clearing.
Läs mer

Blanketter och dokument

Här har vi samlat blanketter och dokument avseende anslutning av aktiebolag och andra utfärdare av finansiella instrument till oss som värdepapperscentral. Här finns även våra prislistor, allmänna villkor avseende vår tjänst IssuerCorner med mera
Läs mer