GDPR

Här hittar du information och dokument om GDPR

Så hanterar vi dina personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 gäller den allmänna dataskyddsförordningen på EU-nivå (General Data Protection Regulation, GDPR) och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Den nya förordningen skärper kraven för hur företag och organisationer hanterar personuppgifter och dataskydd.

Vi på Euroclear Sweden värnar om din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg med att lämna ut dina personuppgifter till oss.

I samband med ikraftträdandet av GDPR har vi publicerat en integritetspolicy för våra kunder, leverantörer respektive jobbsökande som förklarar närmare hur vi skyddar och hanterar din personliga information. I integritetspolicyn framgår även vilka rättigheter du har och hur du använder dem. Vi har också sammanställt formulär om du vill använda dina rättigheter.

Kontakt

Om du har frågor om hur Euroclear Sweden arbetar med GDPR och hur vi hanterar personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud (Data Protection Officer, DPO).

Sebastian Cewers

Account holders

Kunder

Leverantörer

Jobbsökande

Anställda

Styrelseledamöter

För dig som ska närvara på bolagsstämma

Dina rättigheter

I den nya dataskyddsförordningen GDPR ges invånarna inom Europeiska unionen ett flertal rättigheter gällande behandlingen av personuppgifter. För att göra det enklare för dig att utöva dessa rättigheter har vi på Euroclear tagit fram formulär som du kan använda om du vill åberopa din rätt till de personuppgifter vi eventuellt har om dig.

Så gör du en förfrågan
Välj lämpligt formulär för din förfrågan och fyll i uppgifterna som efterfrågas. Skicka dessa per post till:

Euroclear Sweden AB
Data Protection Officer
Box 191
101 23 Stockholm
 

Formulär


Relaterat innehåll

Regelverk

Läs om vår Regelverk för Emittenter och Emissionsinstut samt Allmänna villkor Kontoföring och Clearing.
Läs mer

Blanketter och dokument

Här har vi samlat blanketter och dokument avseende anslutning av aktiebolag och andra utfärdare av finansiella instrument till oss som värdepapperscentral. Här finns även våra prislistor, allmänna villkor avseende vår tjänst IssuerCorner med mera
Läs mer