Automatiserad fondorderhantering

Automatiserad fondorderhantering

En automatiserad hantering av fondorder ger ökad säkerhet, lägre administrationskostnader och större transparens i orderflödet. Det vinner både distributörer och fondbolag på, och i förlängningen även slutinvesteraren.

 

 

Förbättra era processer tillsammans med oss

Vi använder standarder och processer för fondmeddelanden och arbetar kontinuerligt med förbättring tillsammans med marknadens aktörer för att möta de behov som finns internationellt och lokalt.                                                                                                            

Har ni frågor eller vill bli kund? Kontakta oss.

 

 

 

Fredrik Edensvärd

Head of Funds Services

Tel: +46 (0)73 800 43 35 

fredrik.edensvard@euroclear.com

Fördelarna med vår fondtjänst


Automatisera hela orderflödet

Med vår fondtjänst tar vi bort den manuella hanteringen och automatiserar hela orderflödet, vilket skapar en snabbare, säkrare och effektivare fondhandel.

Ni även kan följa varje order i realtid och kan också få informativa automatiska avstämningar dagligen.

                     

Enkel implementation

Det är enkelt att implementera och börja använda vår fondtjänst utan att byta ut era befintliga system. Det betyder att ni kan fortsätta att använda samma gränssnitt och leverantörer som idag.

Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med många olika systemleverantörer på marknaden och tar hand om implementeringen åt er.

 

Internationellt fondutbud

Via Euroclear Swedens fondtjänst finns även möjlighet att koppla upp sig mot Euroclear gruppens stora internationella fondutbud.

På så vis öppnas möjligheten att erbjuda era kunder ett mycket stort och attraktivt utbud av internationella fonder. 

                                                 

Relaterat innehåll

Tilldelning av ISIN

Vi tilldelar ISIN-nummer (International Securities Identification Number) till alla svenska värdepapper.
Läs mer