Registrera strukturerade produkter

Registrera strukturerade produkter

Vi hjälper till med utbetalning av kuponger, innehållande av eventuell preliminärskatt och återbetalning vid förfall. Du får också tillgång till de underliggande innehavarna.

För nominellt handlade värdepapper, samt för samtliga instrument emitterade av svenska bolag, allokerar vi ISIN, CFI och FISN.

Registrering av strukturerade produkter hos Euroclear Sweden

För att registrera strukturerade produkter hos oss behöver utgivande bolag anslutas som emittent.

Påbörja anslutningsprocessen genom att kontakta oss via e-post issuerorder.vpc@euroclear.com.

Dessa strukturerade produkter kan registreras

  • Nominiella finansiella instrument, exempelvis aktieindexobligationer, kreditobligationer eller andra typer av strukturerade produkter med en underliggande tillgång
  • Warranter
  • Standardiserade certifikat
  • Investeringscertifikat

Relaterat innehåll


Blanketter och dokument

Här har vi samlat blanketter och dokument avseende anslutning av aktiebolag och andra utfärdare av finansiella instrument till oss som värdepapperscentral.
Läs mer

IssuerCorner

Via vår webbportal IssuerCorner får ni tillgång till skuldböckerna och kan se vilka som är innehavare av obligationen.
Läs mer

BondPayments

BondPayments erbjuder en enkel och effektiv digital process för ränte- och slutbetalning relaterad till er obligation.
Läs mer

Tilldelning av ISIN

Euroclear Sweden är den enda auktoriserade ISIN-tilldelaren (National Numbering Agency) i Sverige.
Läs mer