Stöd vid bolagstämman

Euroclear Sweden hjälper er genomföra bolagsstämman

Vi vet att behoven inför årsstämman skiljer sig åt från företag till företag. Några vill ha stöd i vissa moment, medan andra helst lämnar över hela arrangemanget till oss. Vi har lång erfarenhet av bolagstämmor och kan hjälpa till med allt från att registrera anmälningar till att vara på plats och sköta voteringen under själva bolagstämman.

Behöver du hjälp att beräkna avstämningsdag för stämman och eventuell utdelning, sista dag för omregistrering och anmälan? I så fall har du användning av vår stämmokalkylator: Euroclear Swedens stämmokalkylator

Våra tjänster

bossComplete

Med bossComplete lämnar ni över merparten av arrangemanget till oss. Vi finns på plats från planeringsstadiet till dess att sista punkten på stämmans dagordning avhandlats.
Läs mer

bossNotify

Med bossNotify lämnar ni över delar av arrangemanget till oss. Vi finns tillgängliga från planeringsstadiet fram till stämmans början.
Läs mer

Digital poströstning

Med vår poströstningstjänst ges era aktieägare som inte kan medverka personligen möjligheten att rösta digitalt inför stämman.
Läs mer