Offentliga aktieböcker

Om offentliga aktieböcker

Som värdepapperscentral är vi enligt aktiebolagslagen (ABL) skyldiga att lämna ut uppgifter om alla som äger över 500 aktier i ett visst bolag till den som ber om det. Förteckningen med dessa ägare samlas i offentliga aktieböcker som vi publicerar fyra gånger per år, dvs. varje kvartal.

 

Åtkomst av aktieböcker

Det går att beställa offentliga aktieböcker från oss mot en avgift som motsvarar kostnaden för utskrift och vårt arbete för att ta fram utskriften. För åtkomst av aktieböcker vänligen kontakta clear_settle@euroclear.com eller ring 08-402 9150.

Du som beställer hem en aktiebok blir personuppgiftsansvarig

Viktigt att komma ihåg är att du som beställer ut en offentlig aktiebok blir personuppgiftsansvarig och är enligt lag skyldig att följa bestämmelserna i GDPR. 

Om du vill beställa hem en kopia av en offentlig aktiebok ska du maila till clear_settle@euroclear.com och uppge vilket bolag du är intresserad av, bolagets organisationsnummer samt vilken postadress du vill att aktieboken ska skickas till.

Du kan besöka vår kontor för att få åtkomst till offentliga aktieböcker

Du kan också besöka vårt kontor där du via en dator kan få åtkomst till ett företags offentliga aktiebok. Om du vill titta i en offentlig aktiebok på plats hos oss gör du det i våra lokaler på Klarabergsviadukten 63 i Stockholm, alla vardagar mellan klockan 9-16. Observera att öppettiderna är följande under dessa datum:

Tisdag 9 april: 8:00-12:00
Onsdag 10 april: 8:00-11:00
Torsdag 11 april: 13:00-16:00

Vid besöket får du föra anteckningar men inte fotografera eller ta ut kopior på aktieboken. Kom ihåg att du måste uppvisa legitimation.

För åtkomst av aktieböcker

clear_settle@euroclear.com

08-402 9150