Clearing och avveckling

Bli deltagare i vårt system

Vi erbjuder en plattform för trygg, säker och effektiv handel

Varje dag genomförs transaktioner i vårt system till ett värde av 350 miljarder kronor. I egenskap av bank eller fondkommissionär förväntar du dig att din handel med värdepapper ska genomföras säkert och kostnadseffektivt.

Som värdepapperscentral på den svenska marknaden tillhandahåller vi en infrastruktur där pengar och värdepapper kan byta ägare på ett tryggt och effektivt sätt. 

Clearing och avveckling av din affär

Vi har lång erfarenhet av clearing och avveckling på den svenska värdepappersmarknaden. Genom att bli medlem hos oss får du tillgång till en effektiv och flexibel avvecklingsprocess.

Bli kund

Om du vill bli deltagare i vårt system eller har frågor, är du välkommen att kontakta

Client Account Management

E-post: customer.relations@euroclear.eu

Som deltagare i vårt system får du:

  • Clearing- och avvecklingstjänster för en rad värdepapper som handlas både via börs och Over-The-Counter (OTC), i både SEK och EUR.
  • Direktlänk till Euroclear Finland, den finska värdepapperscentralen, för att överföra svenska värdepapper. 
  • Cross-border-överföringar för utländska värdepapper där vi har ett samarbete med andra värdepapperscentraler.

Läs mer om vårt fullständiga tjänsteutbud genom att logga in på MyEuroclear, eller kontakta oss så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns.

Bli deltagare i vårt värdepapperssystem

Om ni som bank eller fondkommissionär vill bli deltagare i Euroclear Swedens värdepapperssystem (VPC-systemet), är ett första steg att skicka in ansökan om att bli deltagare genom rollerna Kontoförande insitutut, Clearingmedlem, Förvaltare, Likvidbank eller Emissionsinstitut.

När vi behandlar ansökan tar vi hänsyn till samtliga aspekter som kan ha en inverkan på allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden. Därför ställer vi höga krav på säkerhet och effektivitet samt på förmågan hos organisationen eller företaget som ansöker att långsiktigt kunna driva sin affärsverksamhet.


Utbildning i VPC-systemet

Vi erbjuder även en rad kurser som riktar sig till dig som arbetar i VPC-systemet.

Läs mer om våra kurser genom att logga in på MyEuroclear för att hitta något som passar dina behov eller kontakta oss.

Anmäl dig till en kurs

Välkommen att kontakta

Agneta Thorssin, Training Manager 

Telefon: 08-402 91 20

E-post: agneta.thorssin@euroclear.eu

Agneta Thorssin, Training Manager
Logga in i MyEuroclear

På MyEuroclear finns mer information om alla våra tjänster samt blanketter och annan dokumentation för deltagare i vårt system.