Offentliga aktieböcker

Som värdepapperscentral är vi enligt aktiebolagslagen (ABL) skyldiga att lämna ut uppgifter om alla som äger över 500 aktier i ett visst bolag till den som ber om det. Förteckningen med dessa ägare samlas i offentliga aktieböcker som vi publicerar fyra gånger per år, dvs. varje kvartal. 

Beställ hem aktiebok eller besök vårt kontor

Det går att beställa offentliga aktieböcker från oss mot en avgift som motsvarar kostnaden för utskrift och vårt arbete för att ta fram utskriften. Man kan också komma till vårt kontor och söka i registret via en dator, vilket inte kostar någonting. 

Du som beställer hem en aktiebok blir personuppgiftsansvarig

Viktigt att komma ihåg är att du som beställer ut en offentlig aktiebok blir personuppgiftsansvarig och är enligt lag skyldig att följa bestämmelserna i GDPR. Det är förbjudet att använda uppgifterna i den offentliga aktieboken till kommersiella syften eller andra syften som strider mot GDPR.

Om du vill titta i en offentlig aktiebok på plats hos oss gör du det i våra lokaler på Klarabergsviadukten 63 i Stockholm. Du får föra anteckningar men inte fotografera eller ta ut kopior på aktieboken. Kom ihåg att du måste uppvisa legitimation när du besöker vårt kontor.

Om du vill beställa hem en kopia av en offentlig aktiebok ska du maila till clear_settle@euroclear.eu och uppge vilket bolag du är intresserad av, bolagets organisationsnummer samt vilken postadress du vill att aktieboken ska skickas till. 

Vad kostar en offentlig aktiebok?

Vi har ändrat priser från 1 juni när det gäller aktieböcker. De nya priserna för en aktiebok är 900kr + 20 öre per utskriven sida samt porto. Ytterligare böcker i samma beställning kostar 60 SEK/st.

 

Gå vidare