Automatisk hantering av ETPer

Automatisera era processer med Euroclear Sweden

Vad är ETP:er?

ETP står för "Exchange Traded Products" och är investeringar som handlas på en börs och som investerar i underliggande värdepapper eller tillgångar. 

I allmänhet skapas ETP:er för att spåra ett finansiellt instrument, oavsett om det är ett aktiekursindex, en valuta, en råvara eller en ränta.
 

                                  

Minskad risk & lägre kostnader med Plug & Clear

Vår helautomatiserade tjänst Plug & Clear möjliggör en effektivare och snabbare process genom hela produktlivscykeln via Straight-Through-Processing (STP), vilket minskar operationell risk och kostnad.

Plug & Clear underlättar kontroll av hela flödet, medför kortare ledtider och ger omedelbar återkoppling via en automatiserad statusrapportering. 

                  

Kontakta oss

Har du frågor? Kontakta en av våra experter så hjälper dem dig vidare.

E-post: [email protected]

Telefon: 08-402 91 70