Sofia Hovelius och Susanna Pärlfjärd, Euroclear Sweden

Många uppfattar handeln med värdepapper som helt digital, där de enkelt kan köpa och sälja värdepapper via internetbanken. Det som flertalet inte känner till är att de bakomliggande processerna mellan banker och andra finansiella institut till viss del fortfarande sköts manuellt. Euroclear Sweden erbjuder tjänster för att automatisera dessa processer vilket minskar operationella risker på den svenska värdepappersmarknaden.

Ett område där Euroclear har automatiserat och underlättat för sina kunder är inom den snabbväxande marknaden för Exchange Traded Products (ETP), ett samlingsnamn för derivatprodukter som går att handla över börsen. Via tjänsten Euroclear Sweden Plug & Clear kan finansiella institut få en automatiserad process genom hela produktlivscykeln, dvs. för att ansluta, emittera och avregistrera ETPer.

Fördelarna med tjänsten är många såsom minskad operationell risk, förbättrade ledtider, automatiserad statusrapportering samt minskade kostnader. Idag hanteras mer än hälften av de emitterade volymerna för ETPer på den svenska marknaden via Plug & Clear, säger Sofia Hovelius, produktchef på Euroclear Sweden.

– Euroclears tjänst Plug & Clear har bidragit till markant förbättrade ledtider och investeraren erbjuds därmed ett ännu mer aktuellt produktutbud, säger Conny Myhrberg, Head of Sales & Marketing Exchange Traded Solutions Nordics, BNP Paribas.

Euroclear Sweden vidareutvecklar nu tjänsten efter önskemål från sina kunder för att tillhandahålla emittering och avveckling av produkter i flera valutor. Initialt utökas erbjudandet till att omfatta fler nordiska valutor.

Med kundnyttan som drivkraft digitaliserar Euroclear Sweden även fondhandeln. Euroclear har tagit fram en digital helhetslösning för automatiserad orderhantering av köp- och säljtransaktioner.

Ett viktigt steg för att automatisera processer är att ta fram standardiserade meddelanden som skickas mellan fondbolag, banker och andra finansiella institut, ett arbete som Euroclear Sweden är med och driver. Automatiserade processer underlättar även för finansiella institut att följa regelverk som ställer krav på transparens och rapportering.

– Alla parter tjänar på en digitalisering. Det behöver varken bli komplicerat eller ta lång tid att gå från manuell till digital orderhantering. På sikt tror vi att alla som handlar med fonder gynnas då de kan få tillgång till ett större utbud till en lägre kostnad, säger Susanna Pärlfjärd, ansvarig för fondtjänsten på Euroclear Sweden.

Liknande nyheter

10/10/2017

Euroclear digitaliserar fondhandeln

Samtidigt som innovationstakten är hög och svenska företag flyttat fram positionerna inom fintech, använder banker och fondbolag fortfarande fax och e-post för att administrera handeln med fonder. Euroclear har därför utvecklat en helautomatiserad lösning som tar fondhandeln in i 2000-talet.

Läs hela artikeln

Kontakt

Customer relations