Annika Tiselius och Susanna Pärlfjärd på Euroclear Sweden
Annika Tiselius och Susanna Pärlfjärd på Euroclear Sweden

Samtidigt som innovationstakten är hög och svenska företag flyttat fram positionerna inom fintech, använder banker och fondbolag fortfarande fax och e-post för att administrera handeln med fonder. Euroclear har därför utvecklat en helautomatiserad lösning som tar fondhandeln in i 2000-talet.

Sverige är världsledande när det gäller fondsparande och 8 av 10 svenskar sparar i fonder.* Trots detta har den tekniska utvecklingen av fondhandeln halkat efter.

Hög tid att automatisera

– Vi vill förenkla för bankerna, fondbolagen och den enskilde spararen. Internationellt har digitaliseringen av fondmarknaden kommit längre och nu är det hög tid att automatisera hela fondadministrationen även i Norden, säger Annika Tiselius, ansvarig för fondtjänsten på Euroclear Sweden.

För den enskilde spararen sker köp eller försäljning av en fond smidigt, ofta via internetbanken. Vad många inte känner till är dock att den bakomliggande administrationen av fondhandeln till stor del är manuell, både hos banker och fondbolag.

Digital helhetslösning

Euroclear Sweden, den svenska värdepapperscentralen, har utvecklat en digital helhetslösning för fondhandel. Tjänsten är etablerad bland banker och fondbolag på ett flertal europeiska marknader, och finns sedan en tid tillbaka även i Sverige, där nu allt fler aktörer ansluter sig. Fördelarna är många: lägre kostnader, minskad operationell risk och det blir enklare att implementera regelverksförändringar.

För anslutna banker och fondbolag innebär tjänsten att all avstämning vid köp och försäljning sker automatiskt. Varje order går att följa i realtid till skillnad från en order via fax. Detta ger en mer kostnadseffektiv och säker hantering av fondaffären, och risken för fel minskar betydligt.

– Vi vill hjälpa banker och fondbolag att förenkla administrationen och att anpassa sig efter nya förutsättningar på marknaden, exempelvis nya regelverk, förklarar Susanna Pärlfjärd, kundansvarig på Euroclear Sweden.

Möjliggör ett bredare fondutbud

Ytterligare en fördel är att tjänsten är skalbar. Den kan enkelt integreras i bankernas och fondbolagens befintliga backoffice-system. En minskad manuell hantering möjliggör ett bredare utbud för både fonddistributörer och den enskilde spararen.

– Alla parter tjänar på en digitalisering av fondbranschen. Det behöver varken bli dyrt eller ta lång tid att gå från faxande till digital orderhantering. I slutänden gynnas alla som handlar med fonder då de kan få tillgång till ett större utbud till en lägre kostnad, säger Annika Tiselius.

*Enligt statistik från Fondbolagens förening.

Liknande nyheter

11/01/2023

Fyra tips inför bolagsstämman

Snart drar bolagsstämmosäsongen igång och det är mycket att hålla koll på både inför, under och efter årsstämman. Här kommer Euroclear Swedens experttips på vad som behövs göras inför stämman.

Läs hela artikeln

Kontakt