Effektivisera administrationen av värdepapper

Registrera bolagets värdepapper hos oss

Som Sveriges värdepapperscentral har Euroclear Sweden erbjudit trygg och säker värdepappershantering på den svenska finansmarknaden i över 45 år.

Eftersom värdepappren blir digitala när de registreras i vårt värdepapperssystem, får både bolag och investerare en enklare hantering och ökad säkerhet.

Vi tillhandahåller en rad tjänster som underlättar bolags administration av det digitala ägarregistret, utdelning och andra typer av bolagshändelser. Våra experter hjälper dig med registrering, planering och övrig löpande hantering samt ger tips och råd kring vad du behöver tänka på.  

Fördelar med att registrera bolagets värdepapper hos Euroclear Sweden

  • Tillgång till ett stort antal svenska och internationella investerare och därmed ökade möjligheter till finansiering 
  • Enklare administration av bolagets värdepapper med vår säkra och effektiva hantering av det digitala ägarregistret
  • Enkel hantering av bolagshändelser och betalningar
  • Snabb och effektiv distribution av värdepapper 
  • Transparent och korrekt ägarinformation 
     

Inför börsnotering

Har bolaget planer på att notera sina värdepapper för handel på börs eller annan marknadsplats? För detta behövs både resurser, specialistkunskap och noggrann planering. 

För aktiebolag som planerar att lista sina aktier på börsen måste bolagsordningen innehålla ett så kallat avstämningsförbehåll och aktierna ska registreras hos en värdepapperscentral. Bolaget blir då ett avstämningsbolag. Våra experter hjälper dig att registrera bolagets värdepapper inför en börsnotering. Så registrerar du aktier hos Euroclear Sweden.

Mer information om avstämningsförbehåll och avstämningsbolag finns på Bolagsverket.

Kontakta oss

För aktier:
08-402 91 11

För obligationer och strukturerade produkter: 
08-402 91 70

E-post: issuerorder.vpc@euroclear.eu


Tilldelning av ISIN

Vi tilldelar ISIN-nummer (International Securities Identification Number) till alla svenska värdepapper.

ISIN är en unik identitetskod för värdepapper och gäller för obligationer, företagscertifikat, aktier och fullmakter. ISIN-numret består av 12 alfanumeriska tecken. För att kunna tilldela ett ISIN-nummer för svenska värdepapper behöver vi fått in en ansökan om registrering av värdepapper från bolaget i fråga. Kontakta oss gärna för mer information om ISIN-nummer.