Vill du få tillgång till den svenska värdepappersmarknaden?

Ett första steg är en anslutning till Euroclear Sweden

Din väg in på den svenska värdepappersmarknaden

Har du planer på att notera bolagets värdepapper för handel på börs eller annan marknadsplats? För detta behövs både resurser, specialistkunskap och noggrann planering. 

Ett första steg är att ansluta dina värdepapper till vårt digitala system. Våra experter hjälper dig med anslutningen och ger råd kring vad du behöver tänka på.  

Med dina värdepapper anslutna till vårt system minskar din operationella risk och du får en helhetslösning där vi hjälper dig med planering, registrering av värdepapper och övriga bolagshändelser.

Genom att ansluta bolagets värdepapper till vårt system får du:

  • Tillgång till ett stort antal svenska och internationella investerare och därmed ökade möjligheter till finansiering 
  • Enklare administration av bolagets värdepapper med vår säkra och effektiva hantering av det digitala ägarregistret
  • Enkel hantering av bolagshändelser och betalningar
  • Snabb och effektiv distribution av värdepapper 
  • Transparent och korrekt ägarinformation 

 

Relaterad information

Kontakta oss

För aktier:
08-402 91 11

För obligationer och strukturerade produkter: 
08-402 91 70

Skicka e-post

Tilldelning av ISIN

Vi tilldelar ISIN-nummer (International Securities Identification Number) till alla svenska värdepapper.

ISIN är en unik identitetskod för värdepapper och gäller för obligationer, företagscertifikat, aktier och fullmakter. ISIN-numret består av 12 alfanumeriska tecken. För att kunna tilldela ett ISIN-nummer för svenska värdepapper behöver vi fått in en ansökan om anslutning av värdepapper från bolaget i fråga. Kontakta oss gärna för mer information om ISIN-nummer.