Tjänster för bolagsstämman

Få en professionell och väl genomförd stämma

Vi hjälper dig med bolagsstämman

Alla aktiebolag håller minst en bolagsstämma per år, en så kallad årsstämma, där aktieägarna har möjlighet att utöva sin bestämmanderätt. Det krävs både planering och specialistkunskap för att genomföra en bolagsstämma som uppfyller lagstadgade krav. Samtidigt är det en bra möjlighet för bolaget att stärka relationen med sina investerare. 

Vi hjälper dig med det administrativa arbetet kring bolagsstämman och bistår med professionell vägledning och råd, så att du kan fokusera på själva genomförandet.

Skalbara lösningar efter dina behov

Beroende på hur dina behov ser ut erbjuder vi olika lösningar som täcker delar av eller hela processen. Våra tjänster innefattar registrering av anmälningar till stämman, votering under själva stämman samt övrig administration och uppföljning efteråt.

Vi bistår även med teknisk hårdvara och erfarna specialister som vid behov närvarar under hela stämman.

Våra olika bolagsstämmotjänster:

  • bossComplete - vi hanterar allt kring bolagsstämman från start till slut
  • bossClient - stöd inför och under bolagsstämman
  • bossNotify – vi tar emot anmälan av aktieägarna

Så beställer du bolagsstämmoaktiebok

Om du redan är kund hos oss kan du beställa en bolagsstämmoaktiebok i vår portal IssuerCorner.

I vår snabbguide kan du läsa om hur du steg för steg loggar in, beställer bolagsstämmoaktiebok och registrerar eventuell utdelning. Här kan du också läsa om hur du avbryter en redan gjord beställning.

Vill du få en offert?

För offert eller frågor är du välkommen att kontakta

Torkel Edström, Sales & Relationship Manager

Telefon: 08-402 91 16

E-post: torkel.edstrom@euroclear.eu

Torkel Edström, Sales & Relationship Manager

Följ utvecklingen av ägandet i ditt bolag

Analys - analysera ägandet i ditt bolag

En viktig del i det löpande Investor Relations-arbetet är att noga följa utvecklingen av ägandet i ditt bolag. Som kund hos oss kan du med hjälp av vår tjänst Analys enkelt och effektivt analysera och sortera information om ägarna av bolagets värdepapper. Du kan själv ta fram rapporter utifrån vilken information du behöver. 

Välj bland följande rapporteringsperioder:

• Uppdatering antingen halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis gör att du får tillgång till ägare som har sitt innehav registrerat på ett värdepapperskonto eller på en depå, det vill säga både direktregistrerade ägare och förvaltarregistrade ägare.

• Med uppdatering varje dag får du tillgång till information om de direktregistrerade ägarna. Utöver bolagets aktier kan du med denna rapport även se information om andra anslutna värdepapper som t.ex. obligationer, konvertibler, teckningsoptioner och warranter.

 

Snapshot - en snabb överblick över ägandet

En av våra mest populära rapporter är Snapshot. Med Snapshot får du snabbt en överblick över de mest relevanta aktiviteterna bland bolagets aktieägare.

Informationen i Snapshot baseras på tjänsten Analys och visar en jämförelse av ägardata för den senaste månaden, föregående månad och det senaste årsskiftet. Snapshot levereras månadsvis i PDF-format via e-post. 

Se exempel på Snapshot i dokumentet nedan.

Logga in IssuerCorner

Här kan du bland annat beställa aktiebok inför bolagsstämman, registrerautdelning och nå tjänsten Analys.