Aktieägandet i Sverige

Det här är femte upplagan av den årliga rapporten Aktieägandet i Sverige, framtagen av Euroclear Sweden. I egenskap av Sveriges värdepapperscentral har Euroclear Sweden det officiella registret över aktieägandet i samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel på börs eller handelsplattform. Rapporten är en sammanställning över hur ägandet i svenska aktiebolag sett ut under 2021.

Ladda ner rapporten

*
 

Ja tack, jag vill få senaste nytt om aktieägandet i Sverige från Euroclear, se vår Privacy and cookie policy

*
captcha
 
 

Om rapporten

För femte året i rad producerar Euroclear Sweden Aktieägandet i Sverige. I egenskap av Sveriges värdepapperscentral upprätthåller Euroclear Sweden det officiella registret över aktieägandet i samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel på börs eller handelsplattform.

Dataunderlaget i rapporten sträcker sig fram till utgången av 2021 och innehåller data över samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel samt svenska onoterade1 aktiebolag vars aktier är anslutna till Euroclear Swedens värdepapperssystem, vilket för närvarande totalt utgör 1 668 bolag.

Kontakt

Karin Strand, Head of Communications
+46 736 84 92 62
E-post: [email protected]

Krister Modin, Euroclear Sweden

Krister Modin, analytiker
E-post: [email protected]

Tidigare upplagor