Aktieägandet i Sverige 2018

En rapport från Euroclear Sweden

Nu finns den andra upplagan av Euroclear Swedens rapport Aktieägandet i Sverige publicerad. Rapporten är en sammanställning över hur ägandet i svenska aktiebolag sett ut under 2018. I filmen tar Krister Modin, analytiker på Euroclear Sweden, upp några av de viktigaste slutsatserna i årets rapport.

Ladda ner rapporten

*
 

Ja tack, jag vill få senaste nytt om aktieägandet i Sverige från Euroclear, se vår Privacy and cookie policy

*
captcha
 
 

Ur rapporten:

  • Unga aktieägare fortsätter att öka. Åldersgruppen 21-30 år har ökat stadigt de senaste fem åren. För första gången på många år är det inte åldersgruppen 61-70 år som är den största aktieägargruppen, utan istället 51-60 år.
     
  • Det skakiga börsåret innebar en stor värdeminskning för svenska privatpersoners aktieinnehav, 64 miljarder kronor mindre än motsvarande tidpunkt år 2017. Hela värdeminskningen skedde under årets sista kvartal. Detta efter att marknadsvärdet ökat under de tre första kvartalen 2018.

  • Under 2018 var närmare sex av tio aktieägare män, en fördelning som har varit i princip oförändrad över tid. Sett till marknadsvärdet på de totala innehaven äger män två tredjedelar och kvinnor en tredjedel.
     
  • Det totala antalet aktieägare ökade med 1 966 stycken, till totalt 2 140 009 aktieägare. 

Ladda ner rapporten för att läsa mer om ägandet i svenska aktiebolag.

Om rapporten

Rapportens underlag innehåller data över samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel, samt de svenska onoterade bolag som är anslutna till Euroclear Swedens värdepapperssystem, totalt 1 412 bolag. Onoterade bolag är bolag vars aktier inte finns upptagna till handel på börs eller handelsplattform.

Euroclear Swedens dataunderlag gör det möjligt att kartlägga hur aktieägandet utvecklas över tid, hur det skiljer sig mellan män och kvinnor, olika åldrar och olika geografiska regioner samt vilka skillnader som finns mellan privatpersoner och juridiska personer (företag, verksamheter och organisationer).  

Rapporten ger också en ingående bild av ägandet i Sveriges största bolag sett till antalet aktieägare, och möjlighet att jämföra det svenska aktieägande med det utländska.

Kontakt

Krister Modin, Euroclear Sweden

Krister Modin, analytiker

Telefon: 073-684 91 09
E-post: krister.modin@euroclear.eu

Tidigare upplagor