Aktieägandet i Sverige 2019

En rapport från Euroclear Sweden

Det här är tredje upplagan av den årliga rapporten Aktieägandet i Sverige, framtagen av Euroclear Sweden. I egenskap av Sveriges värdepapperscentral har Euroclear Sweden det officiella registret över aktieägandet i samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel på börs eller handelsplattform. Rapporten är en sammanställning över hur ägandet i svenska aktiebolag sett ut under 2019 samt hur aktieägandet i Sverige utvecklats under 2010-talet.

Ladda ner rapporten

*
 

Ja tack, jag vill få senaste nytt om aktieägandet i Sverige från Euroclear, se vår Privacy and cookie policy

*
captcha
 
 

Ur rapporten:

  • 2010-talet var ett lönsamt årtionde för svenska aktieägare. Totalt ökade marknadsvärdet på svenska privatpersoners innehav med 94,9 procent under decenniet som gick.

  • Antalet aktieägare ökade bland alla grupper, såväl svenska privatpersoner och juridiska personer som bland utländska aktieägare.

  • Bland svenska privatpersoner är det fortfarande så att fler män än kvinnor äger aktier. Närmare sex av tio aktieägare är män, ett förhållande som varit i det närmaste oförändrat under hela 2010-talet.

  • Sett i relation till befolkningsmängden har dock andelen kvinnor som äger aktier ökat. Vid utgången av 2019 ägde 14,8 procent av den kvinnliga befolkningen aktier, vilket motsvarar en ökning med 0,2 procentenheter under 2019.

  • Trenden fortsätter; andelen unga aktieägare fortsatte att öka även under 2019. Åldersgruppen 21–30 år har ökat med 3,2 procentenheter under 2010-talet.

  • Rapporten innehåller även en jämförelse av de fem bolag som fått högsta ESG-betyg från MSCI mot övriga bolag.

Ladda ner rapporten för att läsa mer om ägandet i svenska aktiebolag.  

Om rapporten

Rapportens underlag sträcker sig fram till utgången av 2019 och innehåller data över samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel samt svenska onoterade aktiebolag vars aktier är anslutna till Euroclear Swedens värdepapperssystem, totalt 1 446 bolag.

Euroclear Swedens dataunderlag ger möjlighet att undersöka hur aktieägandet i Sverige utvecklas över tid, eventuella skillnader mellan kvinnor och män och olika åldersgrupper samt mellan privatpersoner och juridiska personer. Rapporten ger också en ingående bild av ägandet i Sveriges största bolag, sett till antalet aktieägare, och hur ägandet skiljer sig mellan svenska och utländska aktieägare. Årets rapport belyser särskilt hur aktieägandet i Sverige utvecklats under 2010-talet.

Kontakt

Karin Strand, Head of Communications
+46 736 84 92 62
E-post: karin.strand@euroclear.com

Krister Modin, Euroclear Sweden

Krister Modin, analytiker
E-post: krister.modin@euroclear.com

Tidigare upplagor