Aktieägandet i Sverige 2020

Det här är fjärde upplagan av den årliga rapporten Aktieägandet i Sverige, framtagen av Euroclear Sweden. I egenskap av Sveriges värdepapperscentral har Euroclear Sweden det officiella registret över aktieägandet i samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel på börs eller handelsplattform. Rapporten är en sammanställning över hur ägandet i svenska aktiebolag sett ut under 2020.

Ladda ner rapporten

*
 

Ja tack, jag vill få senaste nytt om aktieägandet i Sverige från Euroclear, se vår Privacy and cookie policy

*
captcha
 
 

Ur rapporten:

  • Vid utgången av det tredje kvartalet 2020 ägde kvinnliga aktieägare i genomsnitt 7 908 aktier. I slutet av 2020 var motsvarande siffra 25 640, en ökning med hela 224,2 procent.
  • Under 2020 skedde en rekordökning av svenska privatpersoners aktieägande. Antalet privata aktieägare ökade med 187 470 stycken, mer än en tredubbling jämfört med motsvarande ökning 2019, då 49 984 privata aktieägare tillkom.
  • Under tredje kvartalet 2020 noterades även ett rekord för marknadsvärdet på privatpersoners aktieinnehav. För första gången någonsin ägde privatpersoner aktier till ett totalt värde av över 1 biljon kronor. 
  • Under årets första kvartal sjönk marknadsvärdet på privatpersonernas aktieägande, från 888 miljarder vid årsskiftet, till 735 miljarder den 30 mars. Under årets fjärde kvartal ökade dock motsvarande marknadsvärde till knappt 1,1 biljoner kronor vid utgången av 2020.
  • Åldersgruppen 21–30 år har ökat under de senaste tio åren. Så skedde även under 2020. Gruppens andel av det totala aktieägandet i Sverige ökade under 2020 från 10,9 till 12,7 procent, den största ökningen av samtliga åldersgrupper under 2020

Om rapporten

Rapportens underlag sträcker sig fram till utgången av 2020 och innehåller data över samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel samt svenska onoterade aktiebolag vars aktier är anslutna till Euroclear Swedens värdepapperssystem, totalt 1 446 bolag.

Euroclear Swedens dataunderlag ger möjlighet att undersöka hur aktieägandet i Sverige utvecklas över tid, eventuella skillnader mellan kvinnor och män och olika åldersgrupper samt mellan privatpersoner och juridiska personer. Rapporten ger också en ingående bild av ägandet i Sveriges största bolag, sett till antalet aktieägare, och hur ägandet skiljer sig mellan svenska och utländska aktieägare. 

Kontakt

Karin Strand, Head of Communications
+46 736 84 92 62
E-post: karin.strand@euroclear.com

Krister Modin, Euroclear Sweden

Krister Modin, analytiker
E-post: krister.modin@euroclear.com

Tidigare upplagor