Aktieägandet i Sverige 2017

En rapport från Euroclear Sweden

Detta är Euroclear Swedens första upplaga av rapporten Aktieägandet i Sverige.

Den här rapporten är en sammanställning över hur ägandet i svenska aktiebolag ser ut. Som värdepapperscentral har vi det officiella registret över ägandet i samtliga svenska noterade aktiebolag.

Uppgifterna i rapporten baseras på samtliga svenska noterade aktiebolag, samt de svenska onoterade bolag som är anslutna till Euroclear Swedens värdepapperssystem. 

Ladda ner rapporten


Visste du att...

 • Det finns ca 2,1 miljoner unika aktieägare registrerade i Sverige, vilket innefattar både privatpersoner och institutioner. 
   
 • Antalet unika aktieägare ökade med 20 522 under 2017. 

 • Svenska institutioner och företag representerar 2 procent av antalet unika aktieägare men innehar störst andel av marknadsvärdet på 48 procent.

 • De utländska ägarna blir allt fler och representerar 12 procent av antalet unika aktieägare. Deras innehav utgör 41 procent av marknadsvärdet.
   
 • Fler män än kvinnor äger aktier. Ca 1,1 miljoner män och 750 000 kvinnor ägde aktier. I procent motsvarar det ca 60 procent män och 40 procent kvinnor. 

 • Aktieägandet bland unga vuxna mellan 21-30 år ökar mest. De har under de senaste 5 åren ökat sitt aktieägande med 39 procent. Flest aktier äger dock de mellan 61-70 år.

 • Det bolag som har flest antal aktieägare är Telia följt av Ericsson, Swedbank, SEB och H&M.

Ladda ner rapporten för att läsa mer om ägandet i svenska aktiebolag.

Om rapporten

Euroclear Swedens dataunderlag gör det möjligt att kartlägga hur aktieägandet utvecklas över tid, hur det skiljer sig mellan män och kvinnor, olika åldrar, olika geografiska regioner samt vilka skillnader som finns mellan privatpersoner och institutionella ägare. 

Rapporten ger även möjlighet att se närmare på ägandet i Sveriges största bolag, sett till antal aktieägare, samt att jämföra det svenska och utländska ägandet. I denna upplaga beskrivs även den historiska utvecklingen av det svenska aktieägandet sedan början av 2000-talet. 

Ladda ner rapporten

Kontakt

Anders Löfgren, Euroclear Sweden

Anders Löfgren, Chief Business Development Officer

Telefon: 073-684 91 45
E-post: anders.lofgren@euroclear.eu

Krister Modin, Euroclear Sweden

Krister Modin, analytiker

Telefon: 08-402 91 09
E-post: krister.modin@euroclear.eu