Aktieägandet i Sverige

Det här är sjätte upplagan av den årliga rapporten Aktieägandet i Sverige, framtagen av Euroclear Sweden. I egenskap av Sveriges värdepapperscentral har Euroclear Sweden det officiella registret över aktieägandet i samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel på börs eller handelsplattform. Rapporten är en sammanställning över hur ägandet i svenska aktiebolag sett ut under 2022.

Ladda ner rapporten

*
*
captcha
 
 

Euroclear Sweden säkerställer och upprätthåller vår integritetspolicy genom att behandla den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och hitta vår integritetspolicy här. Se även vår Privacy and cookie policy


Om rapporten

För sjätte året i rad producerar Euroclear Sweden Aktieägandet i Sverige. I egenskap av Sveriges värdepapperscentral upprätthåller Euroclear Sweden det officiella registret över aktieägandet i samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel på börs eller handelsplattform.

Dataunderlaget i rapporten sträcker sig fram till utgången av 2022 och innehåller data över samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel samt svenska onoterade aktiebolag vars aktier är anslutna till Euroclear Swedens värdepapperssystem, vilket för närvarande totalt utgör 1 668 bolag.

Kontakt

Krister Modin, Euroclear Sweden

Krister Modin, Analytiker
E-post: krister.modin@euroclear.com

Cecilia Strömmar, Kommunikationschef
+46 72-225 69 00
E-post: cecilia.strommar@euroclear.com

Tidigare upplagor