Blanketter & övriga dokument

Här hittar du dokument för anslutning av aktier och andra värdepapper

Här har vi samlat blanketter och dokument avseende anslutning av aktiebolag och andra utfärdare av finansiella instrument till oss som värdepapperscentral. Du kan även finna våra prislistor, allmänna villkor avseende vår tjänst IssuerCorner med mera via denna sida.

Här hittar du Regelverk för Emittenter och Emissionsinstut samt Allmänna villkor Kontoföring och Clearing.

Om du inte hittar den blankett och det dokument du söker, vänligen kontakta oss.

Prislistor

Nuvarande prislistor

For the Participant list of fees and charges, please also refer to our newsletter of October 2, 2020 with regards to a three month transition period for the implementation of the Custody fees for foreign securities.

Kontoföra aktier

Ansluta svenska aktiebolag till Euroclear Sweden

Ansluta utländska aktiebolag till Euroclear Sweden

Kontoföra obligationer och strukturerade produkter

Mall för legal opinion

Lista över emissionsinstitut

Lista över övriga roller för deltagare

IssuerCorner (inklusive Analys och BondPayments)

Tilldelning av ISIN för fonder

Banker med avtal om Emittentutbetalningar hos Bankgirot

Regelverk