bossNotify

Från kallelse till stämmans början

Med bossNotify lämnar ni över delar av arrangemanget till oss. Vi finns tillgängliga från planeringsstadiet till stämmans början. På stämmodagen ges ni tillgång till vårt webbverktyg för registrering av aktieägarna och kan därifrån sen skriva ut den slutliga röstlängden.

bossNotify innehåller:

  • Uppstart och planering tillsammans med er
  • Registrering av anmälningar inkomna via telefon och post
  • Webbplats för aktieägarna att anmäla sig genom
  • Insamling och granskning av fullmakter
  • Avstämning mot bolagsstämmoaktieboken
  • Framställande av preliminär röstlängd
  • Leverans av anmälningsregister

Vill du veta mer?

 

Vi hjälper dig gärna att komma vidare med bolagstämman.

Torkel Edström
Sales & Relationship Manager

073-684 91 16
[email protected]

Mer om bossNotify

Med vår tjänst "bossNotify" får du hjälp av en projektassistent som sköter all kontakt med aktieägarna under anmälningsperioden samt en erfaren projektledare som hjälper dig från planeringsfasen fram till bolagsstämmans början.

Aktieägarna får även möjlighet att anmäla sig digitalt via vår hemsida som ni hänvisar till från er webbplats. 

Ni ges även tillgång till vårt webbverktyg där ni under hela anmälningsperioden har tillgång till statistik och rapporter

På avstämningsdagen matchar vi anmälningarna mot bolagsstämmoaktieboken och upprättar en anmälningsförteckning. Innan bolagsstämman överlämnar vi anmälningsförteckningen till er i önskat format som underlag för registrering av aktieägarna på stämmodagen om ni inte önskar använda vårt webbverktyg.

Relaterat innehåll