bossComplete

Ett komplett paket för bolagsstämman

Med bossComplete lämnar ni över merparten av arrangemanget till oss. Vi är på plats från planeringsstadiet till sista punkten på stämmans dagordning.

bossComplete innehåller:

Paketet innehåller:

 • Uppstart och planering tillsammans med er
 • Registrering av anmälningar inkomna via telefon och post
 • Webbplats för aktieägarna att anmäla sig genom
 • Insamling och granskning av fullmakter
 • Avstämning mot bolagsstämmoaktieboken
 • Framställande av preliminär röstlängd

Vår personal är på plats på stämman och hjälper er med:

 • Registrering av närvaro
 • Granskning fullmakter och övriga frågor
 • Sammanställning av röstlängd
 • Stöd vid votering
 • Röstdosor (tilläggstjänst)
 • Leverans av stämmohandlingar per pdf

Vill du veta mer?
Vi hjälper dig gärna att komma vidare med bolagstämman. Kontakta oss redan idag!
 

 

 

Torkel Edström
073-684 91 16
torkel.edstrom@euroclear.com

Mer om bossComplete

Med vår heltäckande tjänst "bossComplete" får du hjälp av en projektassistent som sköter all kontakt med aktieägarna under anmälningsperioden samt en erfaren projektledare som hjälper dig från planeringsfasen fram till bolagsstämmans avslutande

Aktieägarna får även möjlighet att anmäla sig digitalt via vår hemsida som ni hänvisar till från er webbplats. 

Ni ges även tillgång till vårt webbverktyg där ni under hela anmälningsperioden har tillgång till statistik och rapporter

Vi hjälper er också att matcha anmälningarna mot bolagsstämmoaktieboken och upprätta en preliminär röstlängd, samt tar hand om närvaroregistreringen på plats på bolagsstämman.

1655192352748.gif

Relaterat innehåll