Om Euroclear Sweden

Vi är den svenska värdepapperscentralen

Från VPC till Euroclear Sweden har vi varit Sveriges värdepapperscentral sedan 1971, och sedan 2008 är vi en del av den internationella Euroclear-gruppen. Som finansiell infrastruktur står vi under Finansinspektionens och Riksbankens tillsyn. 

Med vår digitala plattform för värdepappershantering bidrar vi till en säker och effektiv handel med värdepapper på den svenska marknaden. Vi erbjuder även en rad tjänster och expertis som förenklar administrationen av värdepapper. 

Vår kundbas sträcker sig från bolag och organisationer som ger ut värdepapper, till våra medlemmar - banker och fondkommissionärer - som använder vårt värdepapperssystem.

Sedan 2012 erbjuder vi även tjänsten FundsPlace, en digital lösning för fondhandel som underlättar administrationen för fonddistributörer och fondbolag på den svenska marknaden. Vi hjälper också närmare 100 bolag per år med lösningar för deras bolagsstämma.

Kontakt

Om du har frågor om Euroclear Sweden är du välkommen att kontakta oss.

Telefon: 08-402 90 00

Skicka e-post