tips för bolagstämma

Under bolagsstämmosäsongen är det mycket att hålla koll på - både inför, under och efter årsstämman. Här kommer lite tips på vad som behövs göras inför stämman.

1. Glöm inte att beställa bolagsstämmoaktiebok senast 28 dagar innan bolagsstämman i vår webbportal IssuerCorner. Annars hinner inte bankerna omregistrera sina förvaltarregistrerade aktieägare för rösträttsregistrering, vilket ska göras senast på avstämningsdagen för bolagsstämman.

Det är enbart aktieägare som finns upptagna i bolagsstämmoaktieboken, som vi sammanställer på avstämningsdagen, som har rätt att delta på bolagsstämman och som kan rösta, antingen på plats eller via ombud om man inte kan närvara personligen.

2. När du ändå är inne i IssuerCorner och beställer bolagsstämmoaktiebok kan du passa på att registrera utdelningen som styrelsen har föreslagit, om denna har gjorts offentlig.

3. Senast dagen efter bolagsstämman, då stämman beslutar om eventuell utdelning, bekräftar du utdelningen i portalen så att vi kan betala ut den till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelningen är två bankdagar efter stämman, då vi stämmer av vilka aktieägare som finns upptagna i registret och som ska få utdelning.

4. När du har bekräftat utdelningen i IssuerCorner, är det också en bra idé att se till att det finns tillräckliga medel på bankkontot som betalningen ska göras från. Pengarna betalas ut till aktieägarna tre bankdagar efter avstämningsdagen för utdelningen. För bolag som betalar ut utdelning i utländsk valuta tar det ytterligare två dagar tills utdelningen betalas ut.

 

Några viktiga dagar att hålla koll på

  • Avstämningsdag för årsstämman är 6 bankdagar före stämman
  • Sista dag för omregistrering av aktier är 4 bankdagar före stämman
  • Sista dag för anmälan kan tidigast vara 5 vardagar och senast 1 vardag före stämman
  • Avstämningsdag för utdelning är 2 bankdagar (dvs. inte lördag eller helgdag) efter årsstämman
  • Utdelning betalas ut 3 bankdagar efter avstämningsdagen för utdelningen

Här finns information om årets bankhelgdagar

Behöver du hjälp med administrationen kring ditt bolags årsstämma?

Euroclear Sweden erbjuder en rad tjänster och expertis som täcker hela eller delar av processen, så att du kan frigöra tid och fokusera på själva genomförandet. 

Läs mer om våra tjänster för bolagsstämman

 

Liknande nyheter

10/10/2017

Euroclear digitaliserar fondhandeln

Samtidigt som innovationstakten är hög och svenska företag flyttat fram positionerna inom fintech, använder banker och fondbolag fortfarande fax och e-post för att administrera handeln med fonder. Euroclear har därför utvecklat en helautomatiserad lösning som tar fondhandeln in i 2000-talet.

Läs hela artikeln