Digital poströstning

För att underlätta för aktieägare och aktiebolag lanserar nu Euroclear Sweden en digital tjänst för poströstning på bolagsstämmor

Den nya lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor trädde i kraft den 15 april 2020. Lagen möjliggör för aktiebolag att genomföra bolagsstämmor med bibehållet aktieägarinflytande utan att aktieägare behöver vara fysiskt närvarande vid bolagsstämman.

Via Euroclear Swedens tjänst kan aktieägare avge sina röster digitalt på bolagsstämmor. Aktieägaren kan genom identifiering via BankID skicka sin poströst till bolagsstämman och behöver således inte vara fysiskt närvarande på bolagsstämman för att kunna rösta. Aktiebolagen behöver inte heller ha anlitat Euroclear Sweden för övriga tjänster kring bolagsstämmor för att få tillgång till Euroclear Swedens digitala poströstningstjänst.

Så går det till

  • Du börjar med att gå till https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy 
  • För att kunna skicka in din poströst måste du först legitimera dig genom BankID.
  • När du har gjort det kommer du att kunna klicka på länken "Digital poströstning" för respektive bolag.
  • På den sida som öppnas kan du sedan avge din röst för de framlagda förslag till beslut som anges i dagordningen för bolagsstämman. Det går därmed inte att poströsta för exempelvis ordningsfrågor där beslutsförslag inte framgår i den föreslagna dagordningen.
  • Du kan alltid logga in på nytt och uppdatera dina instruktioner fram till och med sista dagen för poströstningen eller återkalla din poströst i sin helhet.

Saknar du BankID går det även att ladda ner ett röstningsformulär. Du fyller då i formuläret, skriver ut det, undertecknar det och skickar in formuläret per post till bolaget. Adressen till bolaget finner du i formuläret. Detta tillvägagångssätt kan även användas av aktieägare som är juridiska personer och önskar poströsta.

 

 
 
 

Mer om bolagsstämman

Vill du veta mer? Kontakta mig:

Kontakta Torkel Edström för att få reda på mer Euroclear Swedens tjänster kring bolagsstämmor

Torkel Edström,
Head of General Meeting Services

073-684 91 16
[email protected]