Bli avstämningsbolag

Så funkar det

Vad är ett avstämningsbolag?

Ett avstämningsbolag är ett aktiebolag som har registrerat sina aktier hos en värdepapperscentral. I korthet innebär det att vi tar över ansvaret för aktieboken.

Varför bli ett avstämningsbolag?

Några vanliga orsaker till att företag väljer att bli avstämningsbolag är att:

  • Företaget planerar en börsintroduktion – alla börsnoterade företag måste vara avstämningsbolag.
  • Företaget vill göra det enklare att få in kapital.
  • Företagets aktiebok börjar bli alltför tidskrävande att uppdatera på egen hand.

Kredibilitet och trygghet

När vi tar över hanteringen av aktieboken från bolagets styrelse, gör vi det enligt en rad bestämmelser i aktiebolagslagen.

I praktiken innebär detta att bolagets aktier och deras ägare blir registrerade i vårt värdepapperssystem, och vi säkerställer att aktieboken är i sin ordning när vi tar över den.

Detta ger kredibilitet och trygghet för hur bolagets aktier sköts, både för reglerade marknadsplatser (börser) och för investerare. 

Vad är skillnaden mellan avstämningsbolag och andra bolag?

En skillnad mellan avstämningsbolag och andra bolag består i vem som har ansvar för företagets aktiebok. 

I ett aktiebolag som inte är anslutet till Euroclear Sweden sköts aktieboken av företagets styrelse. Styrelsen ansvarar för att aktieboken uppdateras så fort företagets aktier byter ägare eller när en ägare byter adress. Ansvaret för aktieboken går från aktiebolagets styrelse till oss när bolaget blir ett avstämningsbolag och vi ansvarar för att hålla aktieboken uppdaterad.

Ett avstämningsbolag är ett bolag som har infört ett förbehåll i sin bolagsordning om att aktierna ska registreras hos en värdepapperscentral i ett avstämningsregister och som har anslutit sig till oss. I ett avstämningsbolag ligger bolagets aktier i ett avstämningsregister.

I avstämningsregistret finns en mängd uppgifter om aktieägaren; förutom personuppgifter så finns t ex också uppgifter om eventuell pantsättning, förmyndare eller andra rättighetshavare. Ur avstämningsregistret beställs aktieboken.

Aktieboken innehåller inte all information om en aktieägare utan endast personuppgifter och uppgifter om de aktier som ägaren har, t.ex. om aktien är av serie A.

Hur blir man ett avstämningsbolag?

Ett aktiebolag blir ett avstämningsbolag i samband med att aktierna registreras hos oss.

En del av processen är att ditt företag inför ett så kallat avstämningsförbehåll i sin bolagsordning, vilket också ska registreras hos Bolagsverket. Mer information om avstämningsförbehåll hittar du hos Bolagsverket.