Via Euroclear Sweden digitaliseras Lannebos fondordrar från nordiska fondhandelsplattformar. Euroclears automatiserade fondlösning effektiviserar orderflödet och sedan sommaren 2021 även hanteringen av fondflyttar i samband med att en kund byter från en handelsplats till en annan. 

Martin Öqvist, vice vd och administrativ chef på Lannebo Fonder
Martin Öqvist, vice vd och administrativ chef på Lannebo Fonder

Lannebo Fonders uppkoppling, som togs i bruk i oktober 2021, reducerar både kostnader och risker för berörda parter. Anslutningen kan även innefatta automatiserade avstämningsfiler vilket ger ökad transparens och förenklar rapportering i enlighet med regelverkskrav.

”Implementeringen av automatiserade fondordrar via Euroclear är en viktig del av vår målsättning att skapa en effektivare plattform som stöttar vår tillväxt och förenklar vår administration av fondandelar”, säger Martin Öqvist, vice vd och administrativ chef på Lannebo Fonder.

Fredrik Edensvärd, Senior Relationship Manager på Euroclear Sweden
Fredrik Edensvärd, Senior Relationship Manager på Euroclear Sweden

”Den tekniska utvecklingen tar stora steg framåt i ökande takt och Lannebo Fonders uppkoppling mot oss är ytterligare en betydande komponent i branschens effektivisering. Tillsammans kommer vi framöver att fortsätta automatisera morgondagens infrastruktur för fondmarknaden som helhet”, säger Fredrik Edensvärd, Senior Relationship Manager på Euroclear Sweden.

Med Euroclear Swedens digitala fondlösning minskar den manuella processen och effektivitet uppnås genom automatisering av orderflöden, avstämningar och uppdrag om att flytta fondandelar mellan aktörer i fondbranschen. Det resulterar i en säker fondadministration och att det blir enklare att hantera fondflöden.

Sandra Holmqvist, chef för Affärsutveckling på Euroclear Sweden
Sandra Holmqvist, chef för Affärsutveckling på Euroclear Sweden

Ytterligare ett värde som Euroclear Sweden tillför är att bygga och etablera en standard för fondhandel i stort, en standard som behöver samordnas och förtydligas sett från dagens arbetssätt. Detta samtidigt som anslutna aktörer synkroniseras i sitt samarbete och delar en gemensam infrastruktur, vilket kan öppna för fler framtida projekt i effektiviseringens tecken.

Euroclear Sweden har lång historik från samarbeten med flertalet systemleverantörer på marknaden och att genomföra implementeringar.

”Vi är glada för förtroendet och samarbetet med Lannebo Fonder och att vi tillsammans bidrar till fortsatt digitalisering av fondmarknaden. Euroclear Sweden fortsätter att vidareutveckla erbjudandet mot ytterligare automatisering av branschen tillsammans med dess aktörer”, säger Sandra Holmqvist, chef för Affärsutveckling på Euroclear Sweden.

För ytterligare information:

Karin Strand, Kommunikationschef, Euroclear Sweden
Tel: +46 736-84 92 62
E-post: karin.strand@euroclear.com

Martin Öqvist, vice vd och administrativ chef Lannebo
Tel: + 46 8 5622 5227
E-post: martin.oqvist@lannebo.se

Om Lannebo
Lannebo är ett av Sveriges ledande oberoende fondbolag som funnits sedan 2000. Lannebo bedriver äkta aktiv förvaltning av aktie- och räntefonder och har som vision att vara en världsledande kapitalförvaltare inom utvalda nischer. Lannebo förvaltar idag över 90 miljarder kronor åt privatpersoner, företag och institutioner. Fondbolaget har ca 50 anställda och kontor i centrala Stockholm och Köpenhamn.

Om Euroclear Sweden
Euroclear Sweden är sedan 1971 Sveriges värdepapperscentral och tillhandahåller en digital plattform för värdepappershantering som bidrar till en säker och effektiv handel med värdepapper på den svenska marknaden. Bolaget ingår sedan 2008 i Euroclear-koncernen som innefattar Euroclear Bank samt värdepapperscentralerna i Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien. www.euroclear.com/sweden

liknande nyheter

Kontakt

Karin Strand, Kommunikationschef, Euroclear Sweden
Tel: +46 736-84 92 62
E-post: karin.strand@euroclear.com

Martin Öqvist, vice vd och administrativ chef Lannebo
Tel: + 46 8 5622 5227
E-post: martin.oqvist@lannebo.se

Fler artiklar och inlägg

Tillbaka till nyheter och insikter